12. 11. 2019
Mestská polícia hľadá vedúceho oddelenia výkonu služby a objasňovania priestupkov
Mesto Malacky – Mestská polícia Malacky vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície vedúci oddelenia výkonu služby a objasňovania priestupkov na Mestskej polícii v Malackách. Termín nástupu dohodou.


Žiadosť s priloženými požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením Výberové konanie – vedúci oddelenia výkonu služby a objasňovania priestupkov – neotvárať, najneskôr do 28. novembra 2019 na adresu: Mestský úrad Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky. Žiadosti doručené po tomto termíne nebudú zaradené do výberového konania (neakceptuje sa posledný deň lehoty ako dátum odoslania na podacom lístku pošty).
 
Termín, miesto a hodinu výberového konania zašle vyhlasovateľ uchádzačom, ktorí splnili podmienky k účasti na výberovom konaní, písomne najmenej sedem dní pred jeho uskutočnením.

-red-
Ďalšie
Voľný čas
Podujatia
18. 7. 2024
Modelárska šou už tento víkend

Prvé tohoročné letné stretnutie leteckých modelárov sa uskutoční už tento víkend (20. a 21. júla).…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Cyklotrasy: otázky verejnosti (3)

Náš seriál opravidlách cestnej premávky na cyklotrasách avich okolí pokračuje ďalším dielom. Znovu…

Zobraziť celý článok