Grafická časť

     Schéma

      Výkres

Textová časť

     Úplné znenie

     Zmeny a doplnky

VZN