Program rozvoja bývania mesta Malacky nadväzuje na základné rozvojové dokumenty mesta a ďalšie materiály, ktoré z úrovne národnej a regionálnej vytvárajú predpoklady pre programový rozvoj mesta v rámci jeho územného postavenia.

Dokumenty: