Kultúrne pamiatky zapísané v zozname kultúrnych pamiatok SR

Evidencia národných kultúrnych pamiatok na Slovensku, Pamiatkový úrad SR

Stavby a areály

 • Synagóga, Ul. Na brehu
Synagoga
 • Kostol Najsvätejšej Trojice (farský), Záhorácka ul.
kostol3
 • Pálfiovský kaštieľ, Zámocká ul.
Kastiel
 • Zámocký park, Zámocká ul.

park

 • Kláštor františkánsky, Kostol Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, Kláštorné nám.
Klastorny
 • Rodný dom Ľ. Zúbka, Sládkovičova ul. 

Pamätné tabule

 • Ľuda Zúbka  (na rodnom dome),Sládkovičova ul.
 • Slovenského národného povstania, vo vjazde do kaštieľa
 • Štábu sovietskej armády, Hviezdoslavova ul. č. 3
 • Padlým obetiam II. svetovej vojny, Kláštorné nám (Pomník padlým obetiam I. a II. svetovej vojny)

Pomníky

 • Padlým obetiam I. a II. svetovej vojny, Kláštorné nám.
Pomnik
 • Sovietskej armády, Kláštorné nám.
Pomnik

Sochy

 • Plastika svätého Jána Nepomuckého, Kláštorné nám.
 • Plastika svätej Anny, Kláštorné nám.
 • Plastika svätého Antona Paduánskeho, Kláštorné nám.

Xaversky