Koncepcia rozvoja školstva v Malackách na roky 2014 – 2020 bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Malacky č. 89/2014 zo dňa 25. 9. 2014.

ikona pdf Koncepcia rozvoja školstva v Malackách na roky 2014 – 2020 (.pdf)