Agendu stavebného poriadku rieši ÚVaŽP na MsÚ.

Kontakty

JUDr. Dominika Kopčová
Referent výstavby a spoločného stavebného úradu
číslo dverí: 408
dominika.kopcova@malacky.sk
Mgr. Eva Vilma Horňáková
Referent výstavby a spoločného stavebného úradu
číslo dverí: 410
vilma.hornakova@malacky.sk
Ing. Silvia Greifová
Referent výstavby a spoločného stavebného úradu
číslo dverí: 409
silvia.greifova@malacky.sk
Ing. Katarína Bačová Šálková
Referent výstavby a spoločného stavebného úradu
číslo dverí: 409
katarina.bacova.salkova@malacky.sk

K vybaveniu je potrebné:

Potrebné prílohy:

  1. technická správa + fotokópia dokladu o vzdelaní
  2. stanovisko Okresného úradu Malacky,odbor starostlivosti o žp, odpadové hospodárstvo
  3. správny poplatok

Spôsob vybavenia:

Rozhodnutie o odstránení stavby vydané mestom Malacky, stavebným úradom.