Vedúca útvaru, hovorkyňa mesta: Mgr. Ľubica Pilzová

e-mail: lubica.pilzova@malacky.sk
Mob: 0903 238 348,  tel: 034/7966 123

Agenda oddelenia:

 • zabezpečuje internú a externú komunikáciu mesta vo vzťahu k médiám,
 • pripravuje komunikačný plán a stratégiu, tlačové správy mesta a sprostredkúva osobnú komunikáciu primátora mesta navonok,
 • pripravuje podklady pre mediálne výstupy primátora mesta a iných predstaviteľov mesta,
 • spolupracuje so sekretariátom úradu pri príprave pracovných ciest a programu vedenia mesta,
 • spolupracuje pri rozvoji zahraničných vzťahov mesta a protokolárnych záležitostí súvisiacich s návštevami vedenia mesta,
 • koordinuje tvorbu a aktualizáciu webového sídla mesta,
 • zabezpečuje vlastnú redakčnú činnosť a vydávanie novín Malacký hlas a spolupracuje pri redakčnej činnosti v iných dostupných komunikačných prostriedkoch,
 • koordinuje marketingové aktivity mesta a prezentáciu mesta doma a v zahraničí, vrátane výberu prezentačných materiálov a predmetov,
 • spolupracuje pri organizácii a mediálnej podpore spoločenských, kultúrnych a športových podujatí mesta,
 • zabezpečuje centrálne obstaranie lokálnych tlačiarní, telekomunikačných a hlasovacích zariadení, internetu, audiovizuálnych zariadení a mobilných telefónov,
 • zabezpečuje prípravu zasadnutí orgánov mesta po stránke technickej
Meno a priezvisko Agenda Číslo
dverí
Telefón
Mgr. Ľubica Pilzová Vedúca – ÚKaVV 405 +421347966123
+421903238348
lubica.pilzova@malacky.sk
Mgr. Ján Hargaš Referent komunikácie 412 +421347966173
jan.hargas@malacky.sk
Mgr. Natália Jánošová Referent komunikácie 412 +421347966193
natalia.janosova@malacky.sk
Stanislav Osuský Technik internetovej stránky a hmotných zariadení 412 +421347966174
stanislav.osusky@malacky.sk