Volebný obvod č. 1

 • Ing. Jozef MRAČNA, nezávislý
 • Savinová MUDr., Nezávislá
 • Čas Ladislav ČAS, SDKÚ-DS

Volebný obvod č. 2

 • MUDr. Marián HARAMIA, SDKÚ-DS
 • Ing. Jozef BULLA, KDH
 • Ing. Mária TEDLOVÁ, KDH

Volebný obvod č. 3

 • Ing. Pavel SPUSTA, nezávislý
 • RNDr. Milan VALACHOVIČ, CSc., nezávislý
 • MUDr. Jozef HOFFMANN, KDH

Volebný obvod č. 4

 • Mgr. Anton PAŠTEKA, SMER-SD
 • Mgr. Alžbeta DUBAJOVÁ, nezávislá
 • MUDr. Miroslav FRUŠ, koalícia ĽSHZDS+SNS

Volebný obvod č. 5

 • MUDr. Vladimír PULLMANN, SDKÚ-DS
 • Mgr. Branislav ORTH, nezávislý
 • Ing. Vladimír MORAVČÍK, CSc., koalícia ĽSHZDS+SN

Volebný obvod č. 6

 • Bc. Juraj ŘÍHA, nezávislý
 • Mgr. Vladimír ZETEK, nezávislý
 • Dušan GALOVIČ, SDKÚ-DS

Volebný obvod č. 1

 • Štefan Bauman, ĽS – HZDS
 • Halcin Ing. Jozef Halcin, nezávislý kandidát
 • Mračna Ing. Jozef Mračna, SMER – SD

Volebný obvod č. 2

 • Ing. Jozef BULLA, KDH
 • MUDr. Marián HARAMIA, SDKÚ-DS
 • Ing. Mária TEDLOVÁ, KDH

Volebný obvod č. 3

 • Mgr. Katarína Berkešová, nezávislý kandidát
 • Ing. Daniela Hamarová, nezávislý kandidát
 • Spusta Ing. Pavel Spusta SMER – SD

Volebný obvod č. 4

 • Ing. Zuzana Baligová, nezávislý kandidát
 • Ing. Milan Ondrovič, PhD., nezávislý kandidát
 • Mgr. Anton Pašteka, SMER – SD

Volebný obvod č. 5

 • Ing. Vladimír Moravčík, CSc., SNS
 • Tedla RNDr. Pavol Tedla, nezávislý kandidát
 • Mgr. Katarína Trenčanská, nezávislý kandidát

Volebný obvod č. 6

 • Ing. Marián Andil, nezávislý kandidát
 • Ing. Gabriela Janíková, nezávislý kandidát
 • JUDr. Ing. Juraj Říha, nezávislý kandidát

Volebný obvod č. 1

 • Mgr. Peter Ondruš, nezávislý kandidát
 • Ing. Jozef Halcin, nezávislý kandidát
 • Ing. Jozef Mračna, SMER – SD

Volebný obvod č. 2

 • PhDr. Ing. Lucia Vidanová, nezávislý kandidát
 • MUDr. Marián Haramia, nezávislý kandidát
 • Mgr. Daniel Masarovič, nezávislý kandidát

Volebný obvod č. 3

 • PaedDr. Viera Mária Adamovičová, nezávislý kandidát
 • Mgr. Martin Mráz, nezávislý kandidát
 • Ing. Pavel Spusta, nezávislý kandidát

Volebný obvod č. 4

 • Ing. Mgr. Zuzana Baligová, nezávislý kandidát
 • Mgr. Martin Macejka, nominant SaS v koalícii SDKÚ-DS, Sieť, SaS, NOVA
 • Mgr. Anton Pašteka, SMER – SD

Volebný obvod č. 5

 • Ing. Marian Novota, PhD., nezávislý kandidát
 • RNDr. Pavol Tedla, nezávislý kandidát
 • Mgr. MgA. Katarína Trenčanská, nezávislý kandidát

Volebný obvod č. 6

 • Ing. Richard Hájek, nezávislý kandidát
 • RNDr. Jozef Ondrejka, nezávislý kandidát
 • Ing. Milan Ondrovič, PhD., nezávislý kandidát

Volebný obvod č. 1

 • Ladislav Čas nezávislý kandidát
 • Ing. Štefan Hronček nezávislý kandidát
 • Ing. Jozef Mračna, SMER – SD

Volebný obvod č. 2

 • PhDr. Ing. Lucia Vidanová, nezávislý kandidát
 • MUDr. Marián Haramia, nezávislý kandidát
 • Mgr. Daniel Masarovič, nezávislý kandidát

Volebný obvod č. 3

 • PaedDr. Viera Mária Adamovičová, nezávislý kandidát
 • Mgr. Martin Mráz, nezávislý kandidát
 • Ing. Pavel Spusta, nezávislý kandidát

Volebný obvod č. 4

 • Ing. Mgr. Zuzana Baligová, nezávislý kandidát
 • Mgr. Martin Macejka, nominant SaS v koalícii SDKÚ-DS, Sieť, SaS, NOVA
 • Mgr. Anton Pašteka, SMER – SD

Volebný obvod č. 5

 • Ing. Adam Janík, nezávislý kandidát
 • RNDr. Pavol Tedla, nezávislý kandidát
 • Mgr. MgA. Katarína Trenčanská, nezávislý kandidát

Volebný obvod č. 6

 • Ing. Marián Andil, nezávislý kandidát
 • Ing. Richard Hájek, nezávislý kandidát
 • Ing. Milan Ondrovič, PhD., nezávislý kandidát