MsZ – 9. 12. 2021

ikona_pdfInterpelácie a podnety – 9.12.2021 

ikona_pdfInterpelácie a podnety MsZ – 23.9.2021

ODPOVEDE:

ikona_pdfposl. Pašteka

ikona_pdfposl. Mračna

ikona_pdfposl. Adamovičová

ikona_pdfposl. Hájek

ikona_pdfposl. Hronček 

ikona_pdfODPOVEDE: posl. Macejka, posl. Trenčanská, posl. Hronček, posl. Tedla

ikona_pdfposl. Hronček 

ikona_pdfposl. Tedla 

MsZ – 24. 6. 2021

ikona_pdfInterpelácie a podnety MsZ – 24.6.2021

ODPOVEDE: 

ikona_pdfposl. Hronček

ikona_pdfposl. Mráz

ikona_pdfposl. Hronček

ikona_pdfposl. Hronček

ikona_pdfposl. Mráz

ikona_pdfposl. Mráz

ikona_pdfposl. Tedla

MsZ – 25. 3. 2021 

Nakoľko sa zasadnutie MsZ konalo prostredníctvom online prenosu – videokonferencie boli podávané interpelácie a podnety poslancov MsZ ústne:

Interpelácie:

posl. Pašteka – zabezpečenie kontajnera na plasty pri bytovom dome na Bernolákovej
posl. Tedla – informovanie obyvateľov mesta o modernizácii železničnej trate  Bratislava – Kúty prostredníctvom mestských médií

posl. Hronček – pridanie kontajnerov na bio odpad v sídliskových častiach, umiestnenie kontajnerov na kuchynský odpad a zvýšiť ich počet

Podnety:

posl. Hronček –  osvetlenie parkoviska na ul. Malovaného a Tillnera – časť osvetlenia je nefunkčná, žiada o vykonanie revízie
Čas – chodník na sídlisku Pri Maline, pri rieke je znečistený, žiada pokryť kamienkami.

 ODPOVEDE:

Interpelácie a podnety zo dňa xx.x.2024

(pdf, 130 kB)
(doc, 138 kB)
(pdf, 175 kB)
(doc, 136 kB)