V roku 2001 Mestské zastupiteľstvo mesta Malacky vyhlásilo verejnú súťaž na vytvorenie znelky mesta. Jednou zo súťažných podmienok bolo vyhotoviť dlhý (1 minúta a 30 sekúnd) a krátky (30 sekúnd) variant znelky. Výberová komisia hodnotila originalitu, splnenie požiadaviek súťaže a celkový dojem zo znelky. Neskôr mesto vyhlásilo verejnú súťaž na otextovanie znelky..

Autorom hudby znelky mesta je Peter Müller, autorom textu Stanislav Bellan. Znelka sa používa na zasadnutiach mestského zastupiteľstva, úradných oznamoch v mestskom rozhlase, slávnostných príležitostiach a pri významných športových a kultúrnych podujatiach v meste.

Text znelky

Nech má z nás každý
mesto v srdci navždy.
Ten, kto tu našiel
prameň živých vôd.

Všetko, čo chceme,
je v tomto kúsku zeme.
Toto je naše
miesto pre život.

Znelka mesta na stiahnutie: