Mesto Malacky môže na svojich propagačných predmetoch a hlavičkových písomnostiach používať i svoje logo Malacky – dobré miesto pre život. Logo sa stalo ďalším oficiálnym symbolom mesta v roku 2003. Malacky sú jedným z prvých slovenských miest, ktoré ako symbol okrem tradičného erbu používajú aj logo.

 

Logo mesta Malacky

 

Použiť logo mesta je možné len na základe súhlasu primátora. Žiadateľ o použitie loga mesta predloží primátorovi písomnú žiadosť, ktorá musí obsahovať:

  • úplný grafický návrh umiestnenia loga
  • formu a spôsob použitia loga
  • obdobie, na ktoré sa žiada vydanie súhlasu

 

Logo mesta na stiahnutie: