S poľským Žninom sa Malacky kontaktujú od mája 2001, keď bola podpísaná zmluva o spolupráci.

Žnin je jedno z najväčších miest historického regiónu Paluki, ktorého názov sa odvodzuje od pahorkovitého terénu prepleteného 130 jazerami. Mesto leží v juhozápadnej časti Kujawsko-pomoranského kniežatstva.

Žnin je mesto s viac ako 700-ročnou tradíciou, tečie cez neho Gonsavka, ktorá spája dve jazerá obklopujúce toto mesto. Mesto má okolo 14.5-tis. obyvateľov a v roku 1999 sa stal okresným mestom.

Najstaršia písomná zmienka pochádza z roku 1136 pre metropolu Jakuba zo Žninu. Mestské výsady na magdeburské právo obdržalo mesto v roku 1263 a od toho času sa datuje hospodársky rozvoj, o ktorý sa zaslúžilo udelenie práva razenia vlastných mincí v miestnej mincovni. Počas križiackych výprav v roku 1331 však bolo celkom vypálené. Od 15. storočia je známe produkciou piva, je významným turistickým centrom a pýši sa množstvom historických objektov a pamätihodností.

Vzájomné partnerské vzťahy Žninu a Malaciek sa orientujú najmä na kontakty športovcov. V meste sa konajú futbalové zápasy mladších a starších žiakov, ale aj seniorov, basketbalové a volejbalové turnaje dorasteniek, no najmä Majstrovstvá sveta vo vodnom motorizme.

V roku 2013 sa delegácia z Malaciek zúčastnila v Žnine osláv 750. výročia založenia mesta, resp. získania mestských práv.
V Žnine sa po celý rok konali podujatia pri príležitosti tohto jubilea. O návšteve si môžete prečítať v Malackom hlase č. 18/2013 na druhej strane.  

www.znin.pl

Znin Znin Znin