Jednou z desiatok osád v Peštianskej stolici, ktoré začiatkom 18. storočia (24. 9. 1711) osídlili a vlastne aj založili Slováci, bola aj Alberti (od roku 1950 Albertirša) ležiaca juhovýchodne od Pešti. Alberti je rodiskom Samuela Tešedíka, agrárneho reformátora Uhorska a Štefana Jančoviča, jazykovedca štúrovského obdobia, ktorý je autorom prvého slovensko – maďarského a maďarsko – slovenského slovníka.

Hoci Albertirša v roku 2003 získala štatút mesta, stále si zachováva vidiecky ráz, ktorý je charakteristický pre oblasť „Ceglédi“.

V roku 1992 sa Albertirša stala prvým partnerským mestom Malaciek. S mestom Albertirša existujú živé kontakty v oblastiach kultúry a športu. Za zmienku stojí festival Kultúra bez tlmočníka, Tešedíkove dni, Festival dychovej hudby či športové súťaže a turnaje.

Na začiatku osláv 300. výročia príchodu Slovákov do Alberti v dňoch 24. – 25. septembra 2011 sa osláv zúčastnili hostia a viaceré delegácie partnerských miest zo zahraničia, medzi nimi aj delegácia mesta Malacky.

V roku 2013 sa delegácia z Malaciek zúčastnila v Albertirši osláv 10. výročia získania štatútu mesta. Pri tej príležitosti vysadili Malačania v tamojšom novom mestskom parku záhorácku borovicu. 

www.albertirsa.hu

Albertirsa
Albertirsa