Tillner(* 25. 5. 1895 Viedeň 18. 2. 1975 Bratislava)

Michal Tillner pochádzal zo starého habánskeho rodu. Narodil sa vo Viedni, kde boli jeho rodičia na robotách, ako tomu bolo v tých časoch zvykom. Detstvo prežil u deda v Malackách Po I. svetovej vojne študoval na umelecko-priemyselnej škole vo Viedni.

Život Michala Tillnera je obdivuhodným príkladom neustáleho obohacovania poznatkov a vytrvalého zápasu o vlastný umelecký výraz. Tieto črty boli pre potomka starej habánskej rodiny príznačné až do vysokého veku.

V rokoch 1910 – 37 prešiel zväčša pešo veľkú časť Európy, dostal sa až do Strednej Ázie a do severnej Afriky. Od 1940 sa začal sústavne venovať maliarstvu, hlavne krajinárstvu. Charakteristická je obrysová kresba a veľké farebné plochy teplých tónov. Smeroval k abstraktnému vyjadrovaniu.

Po návrate na Slovensko založil školu aranžovania výkladov, kde odovzdával svoje skúsenosti mladým adeptom umenia. V čase druhej svetovej vojny prišlo na Slovensko ťažké obdobie zlých pomerov a Tillnera, ktorý sa zapojil do protifašistického odboja a ilegálne pomáhal obetiam perzekúcie, za protištátnu činnosť uväznili.

Významným zlomom v živote Michala Tillnera bolo jeho stretnutie s neskoršou manželkou Lilly. Jej sa podarilo primäť už zrelého muža, aby sa po skončení vojny natrvalo usadil v Bratislave.

Vo výtvarnej tvorbe čerpal prevažne z inšpirácií slovenskou krajinou. Na začiatku 60. rokov pochmúrnejšie farby krajín vystriedal svietivý kolorit, ružový alebo okrový podklad.

Zo spomienok súčasníkov, najmä maliarovho priateľa, výtvarného teoretika profesora Tomáša Straussa, sa môžeme dozvedieť, že Tillner bol vynikajúcim rozprávačom. Rád spomínal na svoju prvú púť do Viedne za štúdiami. Tillner rád spomínal na svojich učiteľov na štúdiách vo Viedni, maliarov Úprku a Mednyánszkeho, veľkého granda viedenskej scény

Maliar Michal Tillner považoval za nevyhnutné rozvíjať duševné bohatstvo a odkaz predkov. Na sklonku života sa pustil s jemu vlastnou vervou aj do budovania múzea v Malackách. Slávnostného otvorenia sa však nedožil, umrel o tri mesiace skôr.

  Tillner Tillner