Zubek

(* 12. 7. 1907 Malacky – † 23. 6. 1969 Bratislava)

Autor historických životopisných próz, literatúry faktu a rozhlasových hier, publicista, prekladateľ Ľudo Zúbek pochádzal z murárskej rodiny. Základné vzdelanie získal v Malackách, kde navštevoval ľudovú školu a meštianku. V Bratislave navštevoval obchodnú akadémiu.

Svoju prvú literatúru začal vydávať hneď po skončení štúdií, no nevenoval sa jej aktívne. Po ukončení štúdia pracoval v bankách ako úradník. V rokoch 1932 – 1946 pracoval v Slovenskom rozhlase. Počas pôsobenia v rozhlase písal prednášky, fejtóny, reportáže, cestopisné causerie a pásma, poviedky, rozhlasové scénky a hry. Teoreticko-kritickou činnosťou sa pričinil o rozvoj slovenskej rozhlasovej hry pre dospelých.

V rokoch 1946 – 1947 pracoval na Povereníctve informácií. V roku 1947 sa stal riaditeľom novovzniknutého vydavateľstva Tatran a stal sa jeho vedúcim redaktorom. Od roku 1957 sa aktívne venoval literárnej činnosti a za svoje dielo bol v roku 1967 ocenený titulom zaslúžilý umelec. Ešte rok predtým v roku 1966 mu bola udelená Cena Fraňa Kráľa za prínos k rozvoju slovenskej literatúry pre deti.

Svojou prvou literárnou tvorbou – fejtónmi, poviedkami, novelami a reportážami prispieval do Slovenských pohľadov, Elánu, Národných novín a pod. Pod pseudonymom Vladimír Malina uverejňoval recenzie a kritiky o nových prozaických knihách, ale najmä o rozhlasových reláciách a programoch a o divadelných hrách. Krátkymi prózami a informatívnymi staťami o literatúre prispieval do dennej tlače.

Patril k tvorcom slovenského, historického, biografického románu, tvorcom umelecko-náučnej prózy s kultúrnohistorickým zameraním a zaslúžil sa o rozvoj slovenskej rozhlasovej hry pre deti a mládež, ale i dospelých. Písal prednášky, fejtóny, reportáže, cestopisné pásma a romány, poviedky, rozhlasové hry a romány. Venoval sa tiež literatúre faktu. Prekladal z maďarskej literatúry a českej literatúry. Jeho historické romány boli preložené do češtiny, ruštiny, poľštiny, nemčiny a maďarčiny

Zubek     Zubek
Tvorba:

Rozhlasové hry pre dospelých
1934 Katastrofa
1934 Ľudovít Štúr
1935 Život básnika a i.

Rozhlasové hry pre deti:

1939 Zánik ríše Inkov
1939 Pochod do Mexika

Umelecko-náučná próza s kultúrnohistorickým zameraním, literatúra faktu:

1965 Gaudeamus igitur alebo Sladký život študentský – dielo venované 500. výročiu založenia Academie Istropolitany
1965 Moja Bratislava – dejiny mesta
1969 Ríša Svätoplukova – dielo o národných dejinách

Životopisno-historické prózy pre mládež:
1949 V službách Mateja Hrebendu – historický román o slovenskom vydavateľovi a kolportérovi
1956 Doktor Jesenius – životopisný román o Jánovi Jeseniovi
1956 Skrytý prameň historicko-životopisná novela o majstrovi Pavlovi z Levoče
1957 Jar Adely Ostrolúckej – dievčenský román o Ľudovítovi Štúrovi a Adele Ostrolúckej
1962 Zlato a slovo – historický román o kolonizácii amerických území v Španielsku
1967 Rytieri bez meča – 15 portrétov svetových autorov literatúry
1971 Štvrtá stena – posmrtne vydaný román o absolventke herectva

Autobiografia:
1952 Murársky chlieb – autobiografické dielo

Ostatné:
1938 Ján Kupecký I, II – životopisný román o slovenskom maliarovi
1965 Farebný sen – nové dielo o Jánovi Kupeckom

Filmové námety:
1958 V hodine dvanástej
1973 Skrytý prameň
1974 Do zbrane, kuruci!

Úprava prekladov pre mládež:
Cervantesov román Dômyselný rytier don Quijote de la Mancha (podľa prekladu J. Felixa)

Pomník Ľ. Zúbka