Cenu primátora mesta udeľuje primátor mesta obyvateľom mesta a rodákom za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech mesta. Cena primátora sa odovzdáva pod názvom „Pálfiho srdce“. Cena primátora mesta sa udeľuje raz za dva roky. Evidencia udelených cien primátora mesta sa vedie v Kronike mesta Malacky a obsahuje meno a iné údaje o ocenených, dátum udelenia ceny, ako aj stručné dôvody, pre ktoré bola cena udelená.

 

Pálfiho srdce – ocenenie osobnostiam roka

Pálfiho srdce – ocenenie určené osobnostiam, ktoré šíria dobré meno mesta Malacky. Výsledky ich práce v oblasti športu, vedy, kultúry či spoločenského života presiahli svojím významom hranicu metropoly Záhoria.

Pálfiho srdce 2012
Osobnosti rokov 2010-2011

 
Tomáš Gelinger
za futbalové zlato zo IV. MS juniorov vo futbale
diabetikov – Junior Cup Diabetes v kategórii
od 15 do 18 rokov (Ženeva 2010)
Denis Tangelmayer
za 2. miesto na MS v silovej disciplíne tlak v ľahu na lavičke v rakúskom Soldene (2011) a za 2. miesto
na ME v Plzni (2011)
 
 
Vladimír Mihočko
za úspechy na poli stolného tenisu v Malackách a v SR, ktoré ho vyniesli na predsednícky post národnej asociácie SCI Slovakia. Záujmy slovenského stolného tenisu zastupuje aj
v celosvetovej asociácii SCI (Swaythling Club International).

Bc. Ľubica Emríšková
za udelenie titulu Sestra roka 2010 v kategórii
Najlepšia sestra edukátorka  v oblasti diabetológie.

 
Ing. Marán Trnka
za Cenu akadémie vied za najlepší vedecký výsledok
v oblasti prírodných vied
za rok 2009, ktorú
získal ako člen kolektívu vedcov
zaoberajúcich
sa analýzou a rozpoznávaním komunikácie a syntézou
reči na
úrovni človek – stroj
Dr. rer. nat. Stanislav Mráz
za výsledky vedeckého výskumu materiálov vo
forme tenkých vrstiev
na univerzite v nemeckom Aachene
za prínos ku skúmaniu
  možností využitia oxidu titaničitého na čistenie vody od organických
nečistôt
(ocenenie prevzal otec)
 
 Odovzdávanie ocenení sa uskutočnilo 20. apríla 2012^ Hore

Pálfiho srdce 2010
Osobnosti rokov 2008-2009

 
RNDr. Boris Klempa, PhD.

objaviteľ nových druhov afrických hantavírusov
MUDr. Miroslav Tedla

výskum a komplexné spracovanie oblasti porúch prehĺtania
(ocenenie prevzal otec)
Michal Zajaček

začínajúci vedec v oblasti solárnych energií
 
   
Jozef Cauner

155 x daroval bezplatne krv
Anton Putek

celoživotný prínos pre Malacky
(ocenený Pamätným listom mesta Malacky
 
 
Peter Haľko

objav roka 2009  a futsalista roka v rokoch 2008 a 2009 (ocenenie prevzal otec)
Vladimír Mihočko ml.

reprezentačný tréner stolného tenisu a účastník olympiády v Pekingu 2008
(ocenenie prevzal otec)
Samuel Novota

úspešný dorastenecký reprezentant SR na medzinárodnom poli v stolnom tenise
 Mgr. Anton Pašteka

najstarší hádzanársky rozhodca a zaslúžilý filatelista
 
 
Jana Klúčiková

druhá v kategórii úspešná živnostníčka v rámci Podnikateľky roka 2009
Mgr. art. Róbert Makar, ArtD.

umelec a vystavovateľ v rámci Európy a USA
 
 Odovzdávanie ocenení sa uskutočnilo 26. februára 2010^ Hore

Pálfiho srdce 2008
Osobnosti rokov 2006-2007
Stanislav Haramia

za medzinárodné úspechy
v športovej streľbe
   Sylvia Ofei-Kwatia, rodená Salinková

za 2. miesto na MS v bojovom umení taekwondo

 Pavol Sedlák

za 2. miesto vo Svetovom pohári
vo volejbale telesne postihnutých

   
  
 
 Alexander Bilkovič

akademickému sochárovi in memoriam
za návrh a realizáciu fontány pred novou budovou SND
(ocenenie prevzala manželka)

 Alexandra Štuková

za 3. miesto na MS
v atletike do 17 rokov

 Zuzana Krajčíriková

in memoriam za prínos v oblasti kultúry
a umeleckého šperkárstva
(ocenenie prevzala mama)

  
 
 Ladislav Petrivalský

in memoriam za zásluhy o rozvoj tenisu v Malackách
(ocenenie prevzala manželka)

  Andrea Murániová

za prácu v oblasti kultúry a tanca

 Teodor Kollárik

za vedeckú a pedagogickú činnosť
v oblasti sociálnej psychológie

 
 
 Miroslava Partlová

za prácu v oblasti muzikálového herectva

 Štefan Daniel

in memoriam za prínos v oblasti
kultúry a hudby
(ocenenie prevzala exmanželka)

Zuzana Obertová

za vedeckú prácu v oblasti antropológie
(ocenenie prevzal otec)
   
 Alexander Valent

za významné objavy v oblasti humánnej onkologickej genetiky
(ocenenie prevzal brat)

  Martin Danišík

za vedeckú prácu v oblasti výskumu Zeme
(ocenenie prevzala mama)

                       


Odovzdávanie ocenení sa uskutočnilo 14. marca 2008


^ Hore

 

Zlaté Pálfiho srdce

Libuša Čtveráková
za celoživotné dielo v oblasti umeleckej tvorby
MVDr. Pavol Hallon – in memoriam
za celoživotné dielo v oblasti histórie (ocenenie prevzal syn)
národný umelec Karol Machata

za celoživotné dielo v oblasti kultúry
     
rehoľa menších bratov Františkánov
za prínos pre rozvoj mesta Malacky
Alžbeta Slobodová
najstaršia občianka mesta (* 18. 4. 1908) (ocenenie prebrali príbuzní)
Július Vojtech Trebišovský – in memoriam
za celoživotné dielo v oblasti histórie
(ocenenie prevzala vnučka)
     
 
Páter Svetloslav Veigl, OFM
za celoživotné dielo v oblasti poézie
prof. MUDr. Karol Virsík
za celoživotné dielo v oblasti medicíny
 
     

Odovzdávanie ocenení sa uskutočnilo 14. októbra 2006^ Hore

Osobnosti roka 2003-2004

sestra Marta sestra Monika

Katarína Mandráková – sestra Monika misionárka v Kongu
(ocenenie prevzala sestra Marta)

Emil Jung majster SR vo vodnom motorizme

Mgr. Branislav Orth hlavný organizátor Streetballu a úspešný tréner mládeže

     

MUDr. Marián Haramia

lekár, účastník OH a ďalších medzinárodných súťaží

Ivan Ábel animátor a kameraman, nominovaný na ocenenie MTV
(ocenenie prevzala matka)

Vladimír Jurkovič autor loga mesta Malacky a spoluautor knižných publikácií o Slovensku

     

Doc. RNDr. Aladár Valent, PhD. autor odborných publikácií v oblasti anorganickej chémie

Milan Kožuch
108-násobný
bezpríspevkový darca krvi

pplk. Ing. Zdenko Závodný záchranár, účastník záchranných prác po zemetrasením v Iráne

     

pplk. Ing. Július Predajniansky záchranár, účastník záchranných prác po zemetrasením v Iráne

nrtm. Martin Horský záchranár, účastník záchranných prác po zemetrasením v Iráne

Pavel Čaniga viacnásobný účastník medzinárodných súťaží, držiteľ celoslovenského ocenenia Modelár roka

     
   

Beáta Reifová dvojnásobná držiteľka ocenenia za najlepší herecký výkon na Festivale AničkyJurkovičovej

   

 Odovzdávanie ocenení sa uskutočnilo 18. februára 2005


^ Hore

 

Osobnosti roka 2002

Oľga Bartalská
druhá vicemiss v súťaži MISS AEROBIC CRESS 2002
Prof. RNDr. Pavol Hrdlovič, DrSc.
editor medzinárodného sympózia MAKROMOLEKULY
v 21. st. vo Viedni
Doc. PhDr. Ján Sopóci
autor publikácie Sociológia a spoločenská zmena Slovenska
     
PaedDr. Petr Filip
tréner – atletika, člen víťaznej štafety v behu
na 4 x 400 m na halových M SR 2002
Jozef Pešta
reprezentant SR v silovom trojboji
1. FSC NAFTA GAS
vicemajster SR JOMA Extraligy v sálovom futbale, 2. miesto v Slovenskom pohári
(ocenenie prevzal vedúci mužstva Z. Filip)
     
Miriam Horváthová
prvá vicemiss v súťaži MISS AEROBIC CRESS 2002
Peter Patsch
účastník 1. slovenskej cykloturistickej expedície Hodvábna cesta 2002
Stanislav Bellan
autor publikácie Slovensko
     
Doc. RNDr. Pavol Chocholatý, CSc.
autor odborných publikácií z oblasti numerickej matematiky
Mgr. Eliška Klenová
zakladateľka Svitania – Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím
Mgr. Vladimír Zetek
herec, režisér ochotníckeho Divadla na hambálku

 Odovzdávanie ocenení sa uskutočnilo 8. februára 2003


^ Hore

 

Osobnosti roka 2001

Ing. Miloš Kuchárek
horolezec, výstup na najvyšší vrch Južnej Ameriky – Peru – Huascarán 6807 m n. m.
Milan Mackovich
majster sveta v karate v Škótsku 2001
RNDr. Milan Valachovič, CSc.
autor publikácie Rastlinné spoločenstvá
       
Peter Müller
autor znelky mesta Malacky
Soňa a Zuzana Norisové
herečky
(ocenenie prevzala Z. Norisová)
Ing. Pavel Novota
tréner volejbalu, 1. miesto na Majstrovstvách SR žiakov a juniorov 2001
Ing. Milan Schvarzbacher
kynológ – záchranár, majster SR, majster sveta, účastník záchranárskych akcií prizemetrasení v Turecku (1999)
       
Jaromír Truksa
reprezentant SR v stolnom tenise, majster SR
Marián Jung
viacnásobný majster SR, majster Európy, majster sveta vo vodnom motorizme
(ocenenie prevzala matka)
Doc. MUDr. Ladislav Hegyi, DrSc.
autor odborných učebníc, prednášok
z oblasti geriatrie a gerontológie
MVDr. Pavol Hallon
autor publikácií Dejiny františkánskeho chrámu, Poštovníctvo na Záhorí
       
Anna Beňková
autorka zbierky básní Duša na dlani
Róbert Blažo
majster SR kadetov v boxe
(ocenenie prevzal otec)
Eliška Brajerová
štvornásobná majsterka SR v džude
Ali Reisenauer ml.
mládežnícky tréner boxu

 Odovzdávanie ocenení sa uskutočnilo 2. februára 2002

^ Hore