Mestské centrum kultúry Malacky (MCK)

Záhorácka 1919
901 01 Malacky
tel.: 034/772 21 10 

web: www.mckmalacky.sk

Riaditeľka: Mgr. Jana Zetková

tel.: 0903 801 214
email: riaditel@mckmalacky.sk

Mestské centrum kultúry ako príspevková organizácia mesta Malacky bola zriadená uzn. MsZ č. 24/93 dňa 16.3.1993. Organizácia vznikla za účelom organizovania kultúrno-spoločenských a výchovno-vzdelávacích programov.

Hlavnou činnosťou je organizovanie kultúrno – spoločenských aktivít prostredníctvom umeleckých a kultúrno – výchovných podujatí, expozícií, klubovej a záujmovo – umeleckej činnosti. MCK buduje, spracováva a poskytuje verejnosti fond knižnice a múzea. Od februára 2005 je súčasťou MCK aj Kino Záhoran. Ďalším strediskom MCK je Múzeum Michala Tillnera, súčasťou ktorého sú aj Krypty pod františkánskym kostolom, Knižnica MCK a Spoločenský dom.

V súčasnej dobe má MCK sídlo na Záhoráckej ul. č.1919, kde sa nachádza knižnica, múzeum, galéria, učebne, tanečná miestnosť a kancelárie.

ikona pdf Zriaďovacia listina (123,4 kB)

Ekonóm, múzeum, programové oddelenie, kino 

Tel: 034/772 21 10 
mck@mckmalacky.sk;muzeum@mckmalacky.skekonom@mckmalacky.skkino@mckmalacky.sk


MCK MÁ VO SVOJEJ PÔSOBNOSTI:

Spoločenský dom MCK (Mierové nám. 10)

– spoločenské podujatia, divadielka

Knižnica (Záhorácka 1919)

tel: 034/772 2091, kniznica@mckmalacky.sk
Otvorené: Po – Pia 10.00 – 18.00 h, Str 12.00 – 16.00 h, So  9.00 – 12.00 h
Zápisné: dospelí 5,00 €/1 rok, deti, študenti, dôchodci 2,50 €/1 rok
Pre čitateľov internet zdarma, pre verejnosť spoplatnený podľa aktuálneho cenníka
http://www.kniznicamalacky.sk

Kultúrní domeček – kino (Hviezdoslavova 3)

premietanie filmov, filmový klub, divadelné predstavenia (Divadlo na hambálku), koncerty, kultúrne vystúpenia

Múzeum Michala Tillnera (Záhorácka 1919)

Otvorené: Ut – Pia 9.00 – 17.00 h, So 9.00 – 12.00 h
https://muzeummalacky.sk

Krypty pod františkánskym kostolom

Krypty sú otvorené len na požiadanie – návštevu treba vopred nahlásiť na t. č. 034/772 21 10
K dispozícii je sprievodca

Galéria MCK (Záhorácka 1919)

Otvorené: Ut – Pia 9.00 – 17.00 h, So 9.00 – 12.00 h

• Kaštieľ (Zámocká 18)

Otvorené: sezónne máj – september, mimo sezónu otvorené len na požiadanie – návštevu treba vopred nahlásiť na t. č. 034/772 21 10 alebo 034/772 20 55 K dispozícii je sprievodca.
http://kastielmalacky.sk

Turisticko – informačná kancelária mesta Malacky (Záhorácka 1919)

Otvorené: Po – Pia 9.00 – 17.00 h, So 9.00 – 12.00 h
https://tikmalacky.sk