(obchodná spoločnosť so 100-precentnou účasťou mesta bola zriadená v roku 1994)

Kontakt
TEKOS Malacky s. r. o.

Partizánska 1089/2
901 01 Malacky
Tel.: 034/772 20 60

web: https://www.tekosmalacky.sk
email: tekos@tekosmalacky.sk

Konateľ: Ing. Peter Bartošek

 

Výročné správy:

ikona pdf Správa za rok 2017 (.pdf – 759 kB)
ikona pdf Správa za rok 2016 (.pdf – 275 kB)

ikona pdf Správa za rok 2015 (.pdf – 383 kB)

ikona pdf Správa za rok 2014 (.pdf – 300 kB)

ikona pdf Správa za rok 2013 (.pdf – 268 kB)

 

Dozorná rada:

Ing. Richard Hájek, poslanec MsZ (bez odmeny), vznik funkcie: 08.06.2015

Ing.Mgr. Zuzana Baligová, poslanec MsZ (bez odmeny), vznik funkcie: 09.12.2016

Ing. Gabriela Janíková (bez odmeny), vznik funkcie: 25.06.2013 

 

Predmet podnikania (činnosti)

Predmet podnikania spoločnosti TEKOS, spol. s r.o. je úzko spätý s účelom jej zriadenia t.j. poskytovať zmluvne požadovaný servis jedinému spoločníkovi – Mestu Malacky a taktiež služby pre právnické a fyzické osoby.

A) pre mesto Malacky poskytovať vozidlá, stroje a zariadenia pre zabezpečovanie týchto prác:

 • údržba miestnych komunikácií a práce stavebnej povahy
 • zimná údržba miestnych komunikácií
 • čistenie mesta
 • údržba verejného osvetlenia
 • údržba zelene
 • zber, preprava a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, taktiež i nebezpečných odpadov, ktoré vznikajú na území mesta Malacky

V prípade nedostatočných vlastných kapacít Tekos s.r.o. zmluvne poskytne mestu Malacky v rámci svojich možností i vodičov, strojníkov a robotníkov pre vyššie uvedené práce.

B) pre právnické a fyzické osoby poskytuje Tekos s.r.o. tieto služby:

 • drobné murárske práce
 • údržba miest a komunikácií menšieho rozsahu, priemyselné zametanie komunikácií, hál a priestranstiev zametacím strojom BUCHER schörling
 • nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (hlavne nádoby na tuhý komunálny odpad)
 • práce stavebnými mechanizmami a zariadeniami
 • podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
 • vývoz tuhého komunálneho odpadu, vývoz fekálií, zber a nakladanie s druhotnými surovinami
 • verejná doprava nákladov pre cudzie potreby