Malacký hlas, lokálne printové médium, zaregistrované na Obvodnom úrade v Malackách pod číslom Ma-3/99 a na MK SR s EV 3278/09 vychádza od roku 1990. V septembri 2004 sa zmenila jeho periodicita z mesačníka na dvojtýždenník, od júna 2012 sú tlačené plnofarebne (predtým 4 strany farebne, 4 strany ČB). Noviny sú bezplatne distribuované prostredníctvom Slovenskej pošty do každej domácnosti v Malackách.

V druhom ročníku celoslovenskej súťaže obecných periodík Miestne noviny 2007, do ktorého sa zapojilo 141 periodík, získal dvojtýždenník Malacky hlas v kategórii noviny mesta a mestskej časti 2. miesto.

Malacký hlas - logo

Kontakt

Redakcia Malacký hlas
MsÚ, Bernolákova 5188/1A
901 01 Malacky
Tel.: 034/796 61 23
malackyhlas@malacky.sk, media@malacky.sk
www.malackyhlas.sk

Charakteristika

Názov: Malacký hlas
Periodicita: dvojtýždenná
Farebnosť: plnofarebná
Náklad:  8 000 ks (počet obyvateľov – mesto Malacky 18.000, okres Malacky 64.000)
Regionálne pokrytie: mesto Malacky
Distribúcia: zadarmo do každej domácnosti v Malackách
Uzávierka:
každý druhý piatok
Termín vydania: každá druhá streda
Garancia: vydávanie novín je garantované Mestským zastupiteľstvom a Mestským úradom v Malackách