Dovoľte nám postarať sa o bezpečnosť vašej rodiny a majetku.

 

Pult centrálnej ochrany 

 

Pult centralizovanej ochrany (PCO) zabezpečí nepretržitú a spoľahlivú ochranu vášho majetku.

 

Pripojte svoj objekt na náš pult.

Pracovisko MsP MALACKY: Bernolákova 5188/1A  

Keď potrebujete chrániť svoj majetok profesionálmi, ponúkame Vám pripojenie na náš PCO. Ochránime váš majetok pred zlodejmi. Pracujeme kvalitne, rýchlo, spoľahlivo a diskrétne. 

 

Poskytujeme pripojenie na PCO nasledovným spôsobom :

  • prostredníctvom GSM siete

Ako si zabezpečiť byt, obchod, alebo kanceláriu.

Elektronické zabezpečovacie systémy (EZS) sú  dnes finančne dostupné a sú cenovo porovnateľné s bežnými elektrickými spotrebičmi, ktoré sú v domácnosti samozrejmosťou. Pravdou ale je, že iné náklady čakajú záujemcu, ktorý si chce zabezpečiť panelákový byt, v porovnaní so zabezpečením veľkoobchodného skladu.  Centrom každého zabezpečovacieho  systému je ústredňa (drôtová, bezdrôtová – podľa spôsobu napojenia snímačov). Tá vyhodnocuje všetky  signály zo snímačov a ovládacích zariadení (napr. klávesnice) a na základe ich analýzy a v súlade s naprogramovaním rozhoduje o vyhlásení poplachu. 

K podstatnej  väčšine vlámaní dochádza  prekonaním vchodových dverí, preto je ochrana vstupu najpodstatnejšia. Dvere by mali byť predovšetkým chránené mechanickým zámkom, aby nemohlo dôjsť k ich ľahkému otvoreniu. Samozrejme, že čím je zámok zložitejší, tým dlhšie odoláva. O indikáciu otvorenia dverí sa  postará magnetický detektor. Ten „upozorní“ ústredňu, že došlo k otvoreniu dverí a ústredňa čaká na odkódovanie  systému. Pokiaľ  nedôjde k odkódovaniu počas nastavenej doby, dochádza k vyhláseniu  poplachu narušenia objektu.

Moderné zabezpečovacie systémy sa spravidla odkódujú  buď pomocou klávesnice zadaním  vstupného kódu, alebo stlačením tlačidla  rádiového ovládača. Obidva  systémy sú bezpečné. Možnosť zadania kódu býva obmedzená  na niekoľko pokusov, potom už  dôjde k vyhláseniu poplachu.

Podobným spôsobom ako vstupné dvere môžeme zaistiť všetky  vstupy do objektu, tj. všetky dvere a okná. Pre detekciu rozbitia sklenených výplní sa dnes používajú akustické detektory rozbitia skla. Tieto snímače sa umiestňujú v miestnostiach, kde sú sklenené výplne a sú schopné veľmi presne detekovať rozbitie skla. Magnetické detektory a detektory rozbitia skla zabezpečujú základnú  tzv. plášťovú ochranu objektu.

Pre kvalitnú ochranu vnútorných  priestorov  pred narušiteľom sa používajú predovšetkým infrapasívne  snímače ( PIR snímače). Tieto detektory sú schopné na základe analýzy teplôt v miestnosti,  spoľahlivo detekovať pohyb človeka v priestore.  Pre rôzne aplikácie sa používajú PIR snímače s odlišnou charakteristikou, napr. vhodné pre štandartné priestory,  pre dlhé úzke chodby, alebo  snímače „imúnne“ menším živočíchom (pohybové snímače, plynové a dymové detektory, magnetické kontakty, snímače trieštenia skla, infrazávory…).V prípade poplachu si automaticky uvoľnia telefónnu linku a začnú vytáčať a odosielať informáciu o narušení na PCO. Pevná telefónna linka môže byť  pre páchateľov ľahko narušiteľná. Pokiaľ chcete zvýšiť bezpečnosť prenosu informácie  o poplachu alebo keď nie je  v mieste inštalácie  EZS privedená telefónna linka, je možné využiť GSM bránu pre prenos poplachovej informácie sieťou GSM (i keď sa jedná o bezpečnejší spôsob napojenia na PCO než napojenie telefónnou linkou prenos informácie o narušení môže byť tiež znemožnený rušičkou GSM signálu). Kvalitnú ochranu poskytuje pripojenie objektu na PCO prostredníctvom GSM siete s kódovaným prenosom poplachovej informácie len pre účely PCO MsP Malacky.  Tu je spojenie medzi objektom a pultom nepretržite monitorované a v prípade poplachu je zaistený zásah profesionálov. 

Je to rozhodne bezpečnejšie a účinnejšie, než pokusy zadržať páchateľa  vlastnými silami. Pri výbere systému musíte vychádzať z toho, že systém EZS má za úlohu chrániť váš majetok. Preto musíte mať  istotu, že sa na váš zabezpečovací systém môžete spoľahnúť . Asi by nikoho nenapadlo kupovať poplachovú ústredňu na trhovisku, ale ani nákup v supermarketoch nie je tým najlepším riešením. Pri výbere systému EZS sa uistite, že  výrobok je atestovaný podľa príslušnej normy.  Montážna firma by vám mala ukázať nielen to, že vlastní živnostenský list pre montáže EZS, ale aj  to, že bola dodávateľom alebo priamo  výrobcom zaškolená na inštaláciu daného zariadenia. Samozrejmosťou je aj  preberací  protokol s nákresom pôdorysu objektu s rozmiestnením jednotlivých prvkov zabezpečovacieho systému, zaškolenie k obsluhe zariadenia a východzia revízna správa.   Presvedčte sa, že dodávateľ je seriózna firma s históriou, zabezpečujúca servis v prípade opráv.

 

Pult centralizovanej ochrany

Samotná funkcia PCO spočíva v monitorovaní správ z EZS a EPS. Akákoľvek nepovolená zmena v stave chráneného objektu (neoprávnený vstup až po násilné vniknutie) je odovzdaný zo systému na objekte okamžite na PCO. Po prijatí poplachového signálu operátor okamžite vysiela na miesto zásahovú skupinu – policajnú hliadku mestskej polície, ktorá priebežne informuje o stave na objekte.  Zásahová skupina je v neustálom rádiovom spojení s operátorom PCO. Takto je možné okamžite zaistiť súčinnosť napr. POLICIE, HASIČOV, ale aj kontaktných osôb.  Zásahová skupina vybavená technickými a donucovacími prostriedkami (vrátane krátkych guľových zbraní), vykoná  po príjazde k objektu jeho kontrolu, zasiahne proti  prípadnému páchateľovi a zabráni vzniku ďalších majetkových škôd.

 

Základné služby PCO:

  • nepretržité sledovanie objektov operátorom PCO
  • v prípade prijatia signalizácie z núdzového tlačidla vyslanie ozbrojenej zásahovej skupiny i napriek prijatia informácie  z objektu, že výjazd nie je potrebný
  • v prípade prijatia signalizácie narušenia, vyslanie ozbrojenej zásahovej skupiny
  • využívanie  hesla pri výmene informácii o stráženom objekte
  • kontrola  automatických testov a spojenia v GSM sieti 
  • sledovanie výpadkov napájacej siete 230V a napätia záložného zdroja, informovanie užívateľov o týchto  skutočnostiach
  • súčinnosť zásahovej skupiny a servisného technika pri zisťovaní príčin poplachu.

POTREBUJETE OCHRANU? 

Navštívte pracovisko MsP, alebo nás kontaktujte na tel. č.: 034/772 38 33, 034/7966 104, 034/7966 105

e-mail: andrej.blazicek@malacky.sk, msp@malacky.sk

 

Radi vás uvítame či navštívime a navrhneme vhodný spôsob ochrany.                                                                                 

ikona_pdfŽiadosť o pripojenie objektu na pult centralizovanej ochrany MsP Malacky (.pdf – 321 kB)

ikona_pdfCenník úhrad pri monitorovaní objektov na PCO (.pdf – 240 kB)