19. 3. 2013
Mesto získalo dotáciu na elektronizáciu

Mesto Malacky uspelo so svojou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na elektronizáciu samosprávy. Po zrealizovaní projektu vybavia občania desiatky záležitostí z pohodlia domova.

Obyvatelia Malaciek a Stupavy by mali mať do konca roka 2015 prístup k 49 elektronickým službám, o rok neskôr by mal informačný systém spracovať 15 tisíc elektronických podaní. Služby samospráv budú nielen zelektronizované, ale aj vzájomne poprepájané. Zníži sa tak počet administratívnych úkonov klientov pri vybavovaní úradných agend.

Projekt prispeje k zvýšeniu kvality a efektívnosti služieb samosprávy a k zvýšeniu spokojnosti občanov, podnikateľov a ostatnej verejnosti s miestnou správou. Elektronizácia zníži administratívne zaťaženie občanov pri vybavovaní záležitostí na úradoch, zvýši transparentnosť úradných procesov a  skráti čas vybavovania úradných agend. Elektronizované budú tie služby, ktoré sú najčastejšie využívané a časovo najnáročnejšie.

Elektronizácia tiež umožní aktívnejšiu účasť  verejnosti na verejných veciach. Dostupnosť služieb samospráv prostredníctvom internetu bude mať veľký význam nielen pre širokú verejnosť, ale predovšetkým pre občanov so zníženou mobilitou, ktorým spôsobuje chodenie po úradoch ťažkosti.

Celkovo sa teda zlepší dostupnosť informácií, zvýši sa transparentnosť využívaných služieb i transparentnosť miestnej správy, zvýši sa miera kontroly samosprávy občanmi, zvýši sa interakcia medzi mestom a verejnosťou a participácia občanov na správe vecí verejných, zníži sa administratívne zaťaženie občanov, občania budú mať k dispozícii viac služieb a skráti sa čas vybavovania jednotlivých služieb. Vďaka elektronizácii sa sprístupnia informácie o podmienkach a priebehu poskytovania služby, resp. vybavovania požiadavky, čím sa zvýši transparentnosť komunikácie medzi  verejnosťou a miestnou správou.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR podpísalo s mestom Malacky zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v hodnote viac ako 1 mil. eur. Prostriedky sú určené na elektronizáciu služieb samospráv Malaciek a Stupavy. Projekt by mal byť dokončený koncom roka 2015. Zdrojom financovania je Operačný program Bratislavský kraj, v súčasnosti prebieha príprava verejného obstarávania.
 
– mija –

 

Ďalšie
Šport
17. 4. 2024
Záhoráci budú bojovať v skupine o 5. – 8. miesto. S Považskou Bystricou…

V stredu 10. apríla odohrali hádzanári Záhoráci Stupava/Malacky domáci extraligový zápas s…

Zobraziť celý článok
Životné prostredie
Doprava
17. 4. 2024
Do práce na bicykli 2024: už sa môžete registrovať

Malacky sa opäť zapojili do kampaneDo práce na bicykli, vďaka čomu sa už môžu registrovať…

Zobraziť celý článok