17. 5. 2012
Mesto žiada zdroje na rekonštrukciu Nádražnej
V januári bola vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Bratislavský kraj (OPBK), kód výzvy: OPBK/2012/1.2/09. Jej cieľom je zvýšiť počet prepravovaných osôb prostredníctvom vylepšenej hromadnej dopravy vybudovaním prestupných terminálov. Mesto Malacky ako oprávnený žiadateľ sa zapojilo dňom vyhlásenia výzvy do prípravy projektu s názvom: Rekonštrukcia Nádražnej ulice a autobusového nádražia v Malackách – Terminál integrovanej dopravy.

Ambíciou projektu je efektívne využitie jednotlivých druhov verejnej dopravy (vlak, prímestský autobus) a vybudovanie záchytného parkoviska pre osobné automobily a bicykle v rámci prestupného terminálu. Ako hlavné východisko k príprave projektu mesto využilo už vypracovanú projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu Nádražnej ulice a autobusového nádražia v Malackách z roku 2008. Tá bola doplnená o možné oprávnené výdavky a o aktualizovaný rozpočet stavby. Projekt rieši kompletnú revitalizáciu zóny, celkovo sa delí na 8 stavebných objektov, a to: SO-01 Komunikácie, parkoviská a spevnené plochy, SO-02 Dažďová kanalizácia, SO-03 Drobná architektúra, SO-04 Sadovnícke úpravy, SO-05 Verejné osvetlenie, SO-06 Informačný systém BID, SO-07 Prípojka NN pre IS BID, SO-08 Kamerový bezpečnostný systém.  

V rámci pripravovaného projektu budú revitalizované priľahlé spevnené plochy Nádražnej ulice, autobusovej a železničnej stanice v Malackách za účelom efektívnejšieho využitia plôch pre cestujúcich i prepravcov. Taktiež projekt počíta s vybudovaním nových autobusových nástupíšť a výstupíšť, ktoré budú výškovo oddelené od komunikácie a tým aj bezpečnejšie. Na Nádražnej ulici popri komunikácii a tiež na autobusovom nádraží sa zrevitalizuje a pribudne zeleň, počíta sa s osadením nového mobiliáru a zavedením elektronických informačných tabúľ, ktoré budú cestujúcich informovať o spojoch, časoch a meškaniach jednotlivých vlakov a autobusov, čo výrazne zvýši prehľad a komfort cestujúcich. Novovzniknuté vyznačené parkovacie miesta pre automobily, ktorých bude dovedna 69, zabezpečia bezproblémové parkovanie občanom prichádzajúcich z okolitých obcí a vzdialenejších častí mesta Malacky.

Text:  Anna Ševerová; Foto: Tatiana Búbelová
Ďalšie
Spoločnosť
Podujatia
Oznamy
19. 4. 2024
Bezplatné právne poradenstvo pre všetkých

Slovenská advokátska komora pri príležitosti Dňa advokácie pripravuje bezplatné právne poradenstvo…

Zobraziť celý článok
Šport
19. 4. 2024
Malí futbalisti na medzinárodnom turnaji

V nedeľu 14. apríla sa malí futbalisti zprípravky Žolíka Malacky zúčastnili na medzinárodnom…

Zobraziť celý článok