11. 7. 2017
Mesto vlani hospodárilo s prebytkom takmer milión eur

Mestské zastupiteľstvo na rokovaní vo štvrtok 22. júna malo na programe prevažne ekonomické témy – záverečný účet mesta za rok 2016, VZN o prenájme pozemkov, prevody vlastníckych práv a spoluvlastníckych podielov, správy o hospodárení mestských organizácií či schválenie dlhodobého investičného úveru.

Rezervný fond pôjde na investície
Mesto vlani hospodárilo s prebytkom 982 235,70 €. Po očistení tejto sumy o nevyčerpané prostriedky zostalo 895 343,15 €, ktoré sa stali zdrojom rezervného fondu mesta. Jeho celkovú výšku 1 005 000 € poslanci rozdelili takto:
• rekonštrukcia ciest a chodníkov 361 tisíc €,
• rekonštrukcia futbalového ihriska 84 tisíc €,
• rekonštrukcia kaštieľa 260 tisíc €,
• rekonštrukcia materskej školy 200 tisíc €,
• zateplenie ZŠ Záhorácka 100 tisíc € (v prípade, že nebude úspešná žiadosť o dotáciu z Envirofondu).

Veľké mestské projekty: záchytné parkovisko, MHD, zimný štadión
Poslanci schválili zmluvu o budúcej kúpnej zmluve o prevode pozemku pre vybudovanie záchytného parkoviska v areáli Píla spoločnosti FUNDUS, s. r. o. Schválili tiež odplatný prenájom pozemkov určených na vybudovanie nových prístreškov na autobusových zastávkach s reklamnými panelmi citylight v prospech spoločnosti ELOSTA, s. r. o. Naopak, neschválili odplatný prenájom pozemku pre vybudovanie zimného štadióna spoločnosti H+H TECHNIKA, s. r. o.

Dlhodobý úver
Msz odsúhlasilo dlhodobý investičný úver so splatnosťou 20 rokov vo výše 1,5 milióna eur, z ktorého sa bude hradiť rekonštrukcia verejného osvetlenia, nadstavba mestského centra sociálnych služieb a kúpa pozemku na Píle pre vybudovanie záchytného parkoviska.

Rozvoj mesta musí byť vyvážený
Ako sme písali v úvode tohto článku, na rekonštrukciu ciest a chodníkov pribudne z vlaňajšieho prebytku 361 tisíc eur. Mesto tak môže pokračovať v obnove verejných priestorov. Tento rok už dostala novú tvár Lesná ulica, aktuálne sa obnovujú vnútrobloky na Ulici 1. mája a pripravuje sa rekonštrukcia druhej časti Cesty mládeže až po nový cintorín. Zároveň sa opravia aj priľahlé parkoviská a chodníky v areáli cintorína. Mimochodom, mestský úrad si spracoval odhad, koľko peňazí by bolo treba na kompletnú obnovu ciest a chodníkov v meste. Suma je závratná: viac ako 17 miliónov eur! Ak by mesto nerobilo nič iné, iba opravovalo komunikácie, toľko financií by nazbieralo za 15 rokov. „Som všetkými desiatimi za, aby sme sa venovali obnove ulíc. A aj to robíme. Dva roky som vo funkcii a zvýšili sme ročné investície do ciest oproti minulosti z 90 tisíc na 750 tisíc €,“ povedal primátor Juraj Říha. Zároveň ale upozorňuje, že rozvoj mesta musí byť vyvážený: „Musíme súbežne modernizovať školy, budovať ihriská a športoviská, opravovať kaštieľ či verejné osvetlenie.“

Ľ. Pilzová

Ďalšie
Šport
24. 7. 2024
Vysvedčenia pre karatistov

Koniec júna je u školákov vždy spájaný s odovzdávaním vysvedčení za dosiahnuté výsledky v škole.…

Zobraziť celý článok
Práca
Oznamy
22. 7. 2024
Okresný súd Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste

Okresný súd Malacky informuje o voľnom štátnozamestnaneckom mieste v dočasnej štátnej službe vo…

Zobraziť celý článok