7. 10. 2020
Mesto si vezme štátnu bezúročnú pôžičku
Septembrové rokovanie mestského zastupiteľstva malo na programe prevažne ekonomické body, okrem iného čerpanie rozpočtu mesta, návrh na schválenie štátnej pôžičky na kompenzáciu výpadku príjmov v dôsledku pandémie, návrh na odplatný prenájom pozemkov na Vampili či tri návrhy všeobecne záväzných nariadení. Poslanci tiež rozhodli, že Malacky si vezmú bezúročnú pôžičku od ministerstva financií na vykrytie výpadku dane z príjmu, ktorý vznikol v dôsledku pandémie.

Podľa výpočtov Ministerstva financií SR majú Malacky výpadok z podielových daní 399 141 €. Mesto preto využilo možnosť požiadať štát o bezúročnú pôžičku v tejto výške na vykrytie tohto výpadku. Štátna pomoc nemá zadefinované presné určenie, kam majú peniaze ísť, preto sa môžu použiť nielen na budúce investície, ale aj na vykrytie nákladov, ktoré samosprávam vznikli počas aktuálneho roka ešte pred schválením pôžičky. Časť pôžičky sa využije na rekonštrukciu ulice Jozefa Kubinu, prípadne na prvú časť polopodzemných kontajnerov a na ďalšie kapitálové výdavky, čím sa zníži  suma úveru, ktorý mesto spláca.
Výpadok príjmov od štátu, súvisiaci s koronakrízou, pocítili všetky mestá a obce na Slovensku. Keďže štát vybral menej na daniach z príjmu fyzických osôb, menej financií prerozdelil samosprávam vo forme podielových daní. Samosprávy tak prišli o značnú časť svojich kľúčových príjmov. 
Samosprávy musia podľa zákona garantovať, že čerpaním štátnej pôžičky neprekročia stanovený limit svojho dlhu 50 %. Podľa stanoviska hlavnej kontrolórky Malaciek bude dlh mesta aj po čerpaní pôžičky vo výške 32,04 %. 
Pôžička sa bude splácať v štyroch ročných splátkach (prvá v roku 2024, posledná v roku 2027). Minister financií Eduard Heger pripustil, že splátky bude možné odpustiť. Prípadné rozhodnutie o preklasifikovaní pôžičky na grant musí prijať vláda Slovenskej republiky v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 

Vampil 
Najdlhšia diskusia bola pri bode Návrh na dlhodobý odplatný prenájom pozemkov v rekreačnej oblasti Vampil. Zastupiteľstvo schválilo výšku nájmu 1,50 €/m² za chaty a 0,90 €/m² za pozemky. Ide o kompromisné riešenie dlhodobo komplikovanej situácie okolo poplatkov za mestské pozemky na Vampili. Predchádzajúce dlhodobé nájomné zmluvy vypršali vlastníkom chát v decembri 2019. Vtedy MsZ schválilo výšku prenájmov na ďalšie obdobie (na dva roky, t. j. od 1. januára 2020 do 31. decembra 2021), pričom sumy boli 1,50 €/m² za chaty a 3 €/m² za pozemky. Vlastníci chát tento návrh odmietli a nájomné zmluvy nepodpísali. Mesto preto podalo súdne žaloby o vypratanie nehnuteľností. Po niekoľkých mesiacoch a mimosúdnom rokovaní mesta so zástupcami vlastníkov vzišiel kompromis, ktorý teraz dostali na stôl mestskí poslanci.  Návrh 1,50 €/m² za chaty a 0,90 €/m² za pozemky bol schválený a predložený zástupcom vlastníkov chát. Ak vlastníci nájomné zmluvy podpíšu, mesto v rámci mimosúdneho vyrovnania stiahne svoje súdne žaloby. 
 
Zmena rozpočtu 
Poslanci v rámci zmeny rozpočtu schválili okrem iného zvýšenie financií na údržbu a revitalizáciu mestskej zelene o 15 000 €, na opravu a údržbu detských ihrísk o 6 000 €, na rekonštrukciu stojísk komunálneho odpadu 210 000 € a zníženie sumy na rekonštrukciu miestnych komunikácií a verejných priestranstiev o 35 600 €. Okrem toho odsúhlasili 60 000 € na opravu strechy kina.


Hazard 
Mestské zastupiteľstvo schválilo všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach prevádzkovania hazardných hier, v ktorom ustanovilo 12 dní, keď sa v meste zakazuje prevádzkovať hazardné hry. Sú to 1. január (Deň vzniku SR), 6. január (Traja králi), 1. máj (Sviatok práce), 8. máj (Deň víťazstva nad fašizmom), Veľkonočnú nedeľa, Veľkonočný pondelok, 1. september (Deň Ústavy SR), 15. september (Sviatok Sedembolestnej Panny Márie), 1. november (Sviatok všetkých svätých) 2. november (Pamiatka zosnulých), 17. november (Deň boja za slobodu a demokraciu) a 26. december  (Druhý sviatok vianočný). Zákon okrem toho celoštátne zakazuje prevádzkovanie hazardných hier na Veľký piatok, 24. decembra a 25. decembra. 

Krátka ulica
Kvôli novovzniknutej Krátkej ulici, ktorá leží v časti Rádek, sa doplnili dve všeobecne záväzné nariadenia – o školských obvodoch a o miestnom poplatku za rozvoj. Krátka ulica bola zaradená do školského obvodu pre Základnú školu Dr. J. Dérera a zároveň bola zaradená medzi ulice mesta, v ktorých sa za stavby platí poplatok 35 €/m². 

Rada školy pri ZŠ Dr. J. Dérera 
Po tom, čo sa doterajšej Rade školy pri ZŠ Dr. J. Dérera skončilo funkčné obdobie, poslanci schválili do novej rady zástupcov zriaďovateľa, t. j. mesta. Členmi Rady školy pri ZŠ Dr. J. Dérera sú poslanci Katarína Trenčanská, Marián Haramia a Milan Ondrovič a za občanov Gabriela Janíková

Text: Ľ. Pilzová, foto: S. Osuský

Ďalšie
Šport
15. 4. 2024
Úspešná súťaž karate v Malackách

Karate klub TJ Strojár Malacky aj tento rok organizoval regionálnu súťaž spodporou Asociácie…

Zobraziť celý článok
Samospráva
Oznamy
15. 4. 2024
Stavebný úrad je oddnes do stredy zatvorený

Oznamujeme verejnosti, že z dôvodu školenia je od pondelka 15. apríla do stredy 17. apríla…

Zobraziť celý článok