22. 1. 2021
Mesto sa pre činnosť dopravného inšpektorátu obracia na generálnu prokuratúru
Mesto Malacky dlhodobo upozorňuje kompetentné orgány na činnosť Okresného dopravného inšpektorátu v Malackách v súvislosti s vydávaním jeho stanovísk. Podľa názoru mesta dopravný inšpektorát prekračoval svoju zákonnú pôsobnosť tým, že si vyhradzoval právo vydávať záväzné stanoviská k stavbám v stavebnom konaní. Druhou námietkou mesta bolo vydávanie nesúhlasných stanovísk dopravného inšpektorátu, ktorý posudzoval splnenie slovenských technických noriem pri povoľovaní stavieb či počet parkovacích miest k stavbám. 

Stavebný úrad disponuje metodickými usmerneniami ústredných orgánov štátnej správy, ktoré potvrdzujú vznesené námietky mesta voči dopravnému inšpektorátu. Najnovšie sa pridalo aj samotné Prezídium Policajného zboru SR svojím záväzným pokynom pre dopravné inšpektoráty na celom Slovensku. V ňom potvrdilo, že policajný zbor nie je dotknutým orgánom v povoľovacom procese. Oveľa závažnejším sa javí konštatovanie prezídia, že dopravný inšpektorát nemôže opierať svoje nesúhlasné stanovisko o posúdenie technických noriem. Za dodržanie technických noriem zodpovedá autorizovaný projektant.  

Prezídium potvrdilo aj to, že dopravný inšpektorát nemôže uplatňovať svoje stanoviská k stavbám v stavebnom konaní. „V týchto dňoch bude podaný podnet na generálnu prokuratúru voči Okresnému dopravnému inšpektorátu v Malackách pre jeho činnosť. Podľa nášho názoru samotné prezídium svojím záväzným pokynom priznalo, že dopravný inšpektorát vydal mnoho nezákonných stanovísk. Týmito nesúhlasnými stanoviskami mohli byť zablokované stavby mnohých obyvateľov a investorov. Preto si myslíme, že by mal niekto za tento stav niesť právnu zodpovednosť,“ uviedol viceprimátor mesta Milan Ondrovič. Zároveň poukázal na skutočnosť, že dopravný inšpektorát rovnakým nesúhlasným stanoviskom trištvrte roka blokoval povoľovací proces novej športovej arény v Malackách. 

V uplynulých dňoch Krajský dopravný inšpektorát zrušil aj ďalšie nesúhlasné stanovisko malackého dopravného inžiniera Dušana Knotka k projektu cyklotrasy Pezinská – Padzelek, a mestu vydal súhlas. „Potvrdila sa absurdnosť, na ktorú sme dlhé mesiace poukazovali. Dopravný inšpektorát blokoval povoľovací proces na základe subjektívneho pocitu dopravného inžiniera. Ten totiž vo svojom stanovisku doslova uviedol, že nová cyklotrasa spôsobí stresovanie chodcov,“ doplnil viceprimátor. 

Nie je vylúčené, že bude podaný aj hromadný podnet. Podľa nami oslovených právnikov sa otvára otázka, že stavebníci sa môžu domáhať opätovného preskúmania už predtým zastavených konaní pre nesúhlasné stanovisko dopravného inšpektorátu.

V septembri sme priniesli informáciu, že na dopravnom inšpektoráte zasahovala inšpekcia, ktorá údajne zabavila pracovné počítače a mobily. Podľa našich informácií bolo dokonca začaté trestné stíhanie vo veci zneužitia právomoci verejného činiteľa.

Ďalšie
Spoločnosť
21. 3. 2023
Farebný deň

21. marec je Svetovým dňom Downovho syndrómu. Ľudia si vtento deň obliekajú ponožky rôznych…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Školstvo
21. 3. 2023
Zápis do 1. ročníka základných škôl

Mesto Malacky a riaditeľstvá základných škôl v Malackách oznamujú, že zápis na plnenie…

Zobraziť celý článok