1. 2. 2013
Mesto pripravuje koncepciu školstva

Situácia v školstve sa mení rovnako ako v iných oblastiach života. Mesto preto potrebuje novú koncepciu rozvoja školstva. Tá posledná bola platná na roky 2008 – 2010.

Prvé zasadnutie pracovnej skupiny zriadenej za účelom vypracovania novej koncepcie sa konalo 30. januára na MsÚ v Malackách. Iniciatívu v príprave tohto dokumentu prebrala Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport pri MsZ v Malackách. Predsedom 19-člennej komisie odborníkov je vedúci oddelenia ekonomiky MsÚ Malacky L. Adamovič.
 
Ďalšími členmi sú riaditelia škôl, pedagógovia, výchovní pracovníci a zamestnanci MsÚ. Na prvom pracovnom stretnutí odsúhlasili zloženie menších pracovných skupín, zameraných na prípravu jednotlivých častí koncepcie podľa zverených oblastí – predprimárne vzdelávanie, základné školy, stredné školy, pedagogická a výchovná oblasť, umelecké a záujmové vzdelávanie, ekonomická oblasť a projekty.

„Prítomní sa dohodli na pravidelných stretnutiach užšej skupiny garantov, ktorá bude odovzdávať informácie ostatným členov čiastkových pracovných skupín,“ uviedla členka komisie za MsÚ A. Kujanová. Prvý návrh štruktúry koncepcie načrtol mestský poslanec a predseda Komisie pre vzdelávanie, mládež a šport P. Tedla.  

-tabu-

Ďalšie
Šport
5. 6. 2023
Boris Bojanovský je tretíkrát majstrom SR 

Basketbalová extraliga má za sebou sezónu 2022/2023. Siedmy finálový zápas v pondelok 29. mája…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
1. 6. 2023
Verejnosť proti humanitárnemu centru

Na rokovanie mestského zastupiteľstva 30. mája prišli obyvatelia mesta vo vyššom počte než obvykle…

Zobraziť celý článok