15. 5. 2014
Mesto prijme referenta Stavebného úradu

Mesto Malacky vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície REFERENT ODDELENIA ÚZEMNÉHO ROZVOJA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – REFERÁT STAVEBNÉHO ÚRADU

Pracovná náplň
• administratívna príprava územných konaní a príprava územných rozhodnutí
• administratívna príprava stavebných konaní a príprava stavebných rozhodnutí
• administratívna príprava kolaudačných konaní a príprava kolaudačných rozhodnutí
• administratívna príprava pri zabezpečení výkonu štátneho stavebného dohľadu
• administratívna príprava ďalších stavebných rozhodnutí podľa stavebného zákona
Pracovný pomer: na dobu určitú počas zastupovania dlhodobej práceneschopnosti
Pracovný úväzok: skrátený 22 a 1/2 h týždenne
Nástup: podľa dohody

Kvalifikačné predpoklady
• úplné stredné odborné vzdelanie so stavebným zameraním alebo vysokoškolské vzdelanie stavebného zamerania

Iné kritériá a požiadavky
• prax v oblasti stavebného konania, prenesený výkon štátnej správy
• občianska bezúhonnosť
• komunikačné schopnosti, profesionálne vystupovanie
• ovládanie PC na bežnej úrovni užívateľa  
                 
Zoznam požadovaných dokladov

• žiadosť o účasť na výberovom konaní (uviesť aj telefonický kontakt)
• štruktúrovaný životopis
• kópia dokladu o vzdelaní

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní
Žiadosť o účasť na výberovom konaní s priloženými požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 30. mája 2014 na adresu: Mesto Malacky,  Radlinského 2751/1, 901 01 Malacky. V prípade zasielania poštou je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky.

Termín a miesto výberového konania
Výberové konanie sa uskutoční dňa 10. júna 2014 o 13.00 h na Mestskom úrade Malacky, Radlinského 2751/1.

Jozef Ondrejka, primátor mesta

 

Ďalšie
Šport
25. 6. 2024
Judisti už dosúťažili

Dvoma súťažami vLeviciach sa skončilo zápolenie vjude mladších vekových kategórií v tomto školskom…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Rozvoj
Cykloturistika
25. 6. 2024
Cyklotrasy – otázky verejnosti (2)

Kto má prednosť? Dve križovatky, rovnaká odpoveď V nadväznosti na naše predchádzajúce články o…

Zobraziť celý článok