21. 6. 2016
Mesto predkladá generel cyklistickej dopravy

Jedným z materiálov, o ktorých budú vo štvrtok 23. júna rokovať poslanci mestského zastupiteľstva, je návrh na schválenie generelu cyklistickej dopravy mesta Malacky. Dokument navrhuje komplexnú hlavnú a doplnkovú cyklistickú infraštruktúru a v prípade prijatia poslancami bude zároveň podkladom pre spracovanie alebo doplnenie územného plánu mesta.

Tlak na budovanie ciest a parkovísk
Problémom Malaciek je, podobne ako väčšiny miest na Slovensku, nárast individuálnej automobilovej dopravy, čo vytvára tlak na budovanie nových ciest a parkovísk. „Efektívnejšou a navyše aj trvalo udržateľnou cestou rozvoja mestskej mobility je podpora rozvoja cyklistickej dopravy pri súčasnej podpore verejnej osobnej dopravy. Je potrebné vytvoriť také podmienky, aby bol bicykel použiteľný bez obmedzení ako plnohodnotný dopravný prostriedok pri ceste do zamestnania a škôl, za nákupmi, službami či voľnočasovými aktivitami,“ hovorí predkladateľ materiálu, zástupca primátora Milan Ondrovič.  Zároveň vysvetľuje, že schválenie generelu cyklistickej dopravy je podmienkou čerpania financií z dotačných fondov pre územie Bratislavského samosprávneho kraja:
„Plánujeme uchádzať sa už v prvom kole pripravovanej výzvy o čerpanie nenávratnej finančnej pomoci na budovanie hlavných cyklotrás v meste.“

Navrhuje sa 5 hlavných trás
Základnú cyklistickú sieť tvorí  podľa návrhu 5 hlavných trás v celkovej dĺžke takmer  15 kilometrov: diagonála Kostolište – Pernek, radiála Juh – centrum, radiála Táborisko – centrum, radiála Továrenská – Radlinského a hlavný mestský okruh.

Diagonála Kostolište – Pernek
Táto trasa privedie do centra mesta obyvateľov Kostolišťa a obslúži obchodné centrum na juhovýchode Malaciek. Nadväzuje na ňu niekoľko doplnkových cyklistických trás – pripojenie na kúpalisko, priemyselnú zónu a rekreačnú cyklotrasu pri rieke Malina.

Radiála Juh – centrum
Hlavnou úlohou tejto trasy je obslúžiť sídlisko Juh a doviesť jeho obyvateľov bezpečne za prácou do priemyselnej zóny, na autobusovú a železničnú stanicu a do centra mesta.

Radiála Táborisko – centrum
Trasa spája centrum mesta so Zámockým parkom a nemocnicou. Okrem toho sa napája na cykloturistické trasy vedúce k lesoparku a rekreačnej cyklotrase popri rieke Malina.
Radiála Továrenská – Radlinského
Trasa vedie z priemyselného parku do centra mesta. Napája sa na Hlavný mestský okruh a diagonálu Kostolište – Pernek.

Hlavný mestský okruh
Hlavný mestský okruh obsluhuje najmä obytné zóny za širším centrom mesta, zbiera cyklistov zo všetkých hlavných a doplnkových cyklistických trás a rozdeľuje ich v rámci celej navrhovanej cyklistickej siete ku všetkým kľúčovým dopravným cieľom.

Cyklotrasy prinášajú pozitíva
Návrh generelu zohľadňuje existujúcu i plánovanú dopravnú infraštruktúru a plynule na ňu nadväzuje. Vybudovaním cyklotrás sa zníži podiel automobilov, čo povedie k väčšej priepustnosti mesta pre všetky druhy dopravy. Medzi ďalšie prínosy kvalitnej cyklistickej infraštruktúry patrí aj zlepšenie zdravia obyvateľov, ochrana životného prostredia a rozvoj cestovného ruchu.

Prvá etapa výstavby cyklotrás sa predpokladá v rokoch 2016 až 2017, malo by ísť o vybudovanie diagonály Kostolište – Pernek.

Z materiálu na rokovanie MsZ Návrh na schválenie generelu cyklistickej dopravy mesta Malacky spracovala Ľ. Pilzová.

Foto: S. Osuský (ilustr.)

Ďalšie
Práca
Oznamy
17. 5. 2024
Voľné pracovné miesto na MsÚ: samostatný odborný referent územného plánovania

Mesto Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade Malacky s názvom: Samostatný…

Zobraziť celý článok
Školstvo
Práca
Oznamy
16. 5. 2024
Štyri voľné pracovné miesta v materskej škole

Materská škola, Jána Kollára 896, 901 01 Malacky, informuje o štyroch voľných pracovných miestach.…

Zobraziť celý článok