22. 4. 2013
Mesto predáva tri byty na Skuteckého ulici

Mesto Malacky, Mestský úrad, Radlinského 2751/1, 901 01 Malacky zverejňuje zámer predať svoj majetok formou priameho predaja. Predmetom priameho predaja sú byty a nebytové priestory bytového domu na ulici D. Skuteckého 1650/16 a 16B. Lehota na zasielanie cenových ponúk je do 14. 5. 2013 do 12.00 h do podateľne Mestského úradu Malacky, Radlinského 275/1.

Bližšie informácie o cene a ostatných podmienkach priameho predaja predmetných nehnuteľností sú zverejnené na úradnej tabuli.

RNDr. Jozef Ondrejka
primátor mesta

Ponuka č. 1

Ponuka č. 2

Ponuka č. 3

Ďalšie
Mestská polícia
Práca
Oznamy
3. 2. 2023
Mestská polícia Malacky prijme príslušníka

Mesto Malacky vyhlasuje prijímacie konanie na obsadenie miesta – príslušník Mestskej polície…

Zobraziť celý článok
Voľný čas
Spoločnosť
2. 2. 2023
Karnevalová paráda v Cvečku

Novučičké priestory Komunitného centra pri Cvč privítali v piatok 27. januára všetky…

Zobraziť celý článok