29. 9. 2021
Mesto pracuje na Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2022-2030
Ako sa budú Malacky meniť počas najbližších rokov a ako budú vyzerať v roku 2030? Čo treba urobiť pre zlepšenie dopravy, pre kvalitu životného prostredia, pre dostupnú zdravotnú či sociálnu starostlivosť? Odpoveď na  tieto otázky dá Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Malacky na roky 2022 – 2030, ktorý v tomto období vzniká. Ide o základný strategický dokument, ktorý spolu s územným plánom definuje priority rozvoja mesta. 

Malacky začali na PHSR pracovať počas tohto leta. Pod gesciou vedenia mesta sa stretávajú pracovné skupiny pre päť základných oblastí:
  • udržateľná mobilita a technická infraštruktúra 
  • zdravotná a sociálna starostlivosť
  • životné prostredie
  • školstvo a šport
  • cestovný ruch, kultúra a kreatívny priemysel

členovia jednotlivých pracovných skupín analyzujú a pomenúvajú základné problémy mesta, napríklad: v oblasti mobility to je prehustená doprava (vrátane tranzitu cez centrum mesta), nevyhovujúci technický stav ciest či úrovňové križovatky železnice s cestami. Zdravotníctvo trpí predovšetkým nedostatkom pediatrov a vysokým vekom pracujúcich lekárov, situáciu v sociálnej oblasti komplikuje nedostatok nájomných bytov, nedostatok opatrovateliek, nedostatočná kapacita pobytových zariadení a chýbajúce služby pre rodiny s deťmi so špeciálnymi potrebami. V oblasti životného prostredia je problémom veľké množstvo komunálneho odpadu, nedostatočné triedenie či vysoká energetická náročnosť budov.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja nielenže pomenúva smer a priority rozvoja mesta, ale uvádza aj spôsoby riešenia existujúcich problémov. Zároveň slúži ako podklad pre uchádzanie sa o externé zdroje – to znamená, že ak bude mesto v budúcnosti podávať žiadosť o dotáciu zo štátneho rozpočtu alebo z eurofondov, svoju žiadosť podporí aj argumentom, že príslušný projekt sa nachádza aj v PHSR Malaciek.  

Z rokovania pracovných skupín vzíde spoločný návrh PHSR 2022 – 2030. O jeho definitívnej podobe rozhodne mestské zastupiteľstvo. 

Ľ. Pilzová
Ďalšie
Práca
Oznamy
27. 2. 2024
Voľné pracovné miesta na UPSVR Malacky

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny informuje o voľných pracovných miestach vo verejnom záujme na…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
26. 2. 2024
Skvelý úvod Záhorákov v Modre základom ďalšieho víťazstva

Hádzanárom klubu HC Záhoráci Stupava/Malacky vyšiel skvele úvod stretnutia v Modre (23. februára),…

Zobraziť celý článok