16. 3. 2009
Mesto povolilo výrub topoľov

Výrub vysokých topoľov pozdĺž múra za predajňou LIDL v smere k nadchodu povolilo mesto Malacky po obhliadke a konzultácii s odborníkmi z Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Záhorie. Podnetom na výrub bola žiadosť majiteľa pozemku, na ktorom stromy stoja. Je ním štátny podnik Vojenské lesy a majetky, ktorý na ich mieste plánuje výstavbu. „Odhadom ťažko určiť vek týchto stromov,“ povedal Ladislav Štrupl z CHKO.

„Topole sú rýchlorastúce krátkoveké dreviny a ich rast výrazne závisí od podmienok. Odhadujem, že tieto môžu mať asi 50 rokov. Vek je možné presne určiť až zrátaním letokruhov po ich výrube,“ vysvetlil odborník a dodal, že proti výrubu Správa CHKO nenamietala, pretože vzhľadom na vek stabilita stromov je už slabšia a najmä pri nepriaznivom veternom počasí padajúce konáre môžu ohroziť majetok a život ľudí.

Text, foto: T. Búbelová

Ďalšie
Práca
Oznamy
12. 4. 2024
Materská škola hľadá zamestnanca na pozíciu učiteľ/ka

Materská škola, Jána Kollára 896, 901 01  Malacky  informuje o voľnom pracovnom mieste. Názov…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
História
12. 4. 2024
Boli sme sa pozrieť na Enigmu z Malaciek

20. marca sa vBrne začala výstava, ktorej hlavnou hviezdou je stroj Enigma, pochádzajúci zleteckej…

Zobraziť celý článok