16. 3. 2009
Mesto povolilo výrub topoľov

Výrub vysokých topoľov pozdĺž múra za predajňou LIDL v smere k nadchodu povolilo mesto Malacky po obhliadke a konzultácii s odborníkmi z Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Záhorie. Podnetom na výrub bola žiadosť majiteľa pozemku, na ktorom stromy stoja. Je ním štátny podnik Vojenské lesy a majetky, ktorý na ich mieste plánuje výstavbu. „Odhadom ťažko určiť vek týchto stromov,“ povedal Ladislav Štrupl z CHKO.

„Topole sú rýchlorastúce krátkoveké dreviny a ich rast výrazne závisí od podmienok. Odhadujem, že tieto môžu mať asi 50 rokov. Vek je možné presne určiť až zrátaním letokruhov po ich výrube,“ vysvetlil odborník a dodal, že proti výrubu Správa CHKO nenamietala, pretože vzhľadom na vek stabilita stromov je už slabšia a najmä pri nepriaznivom veternom počasí padajúce konáre môžu ohroziť majetok a život ľudí.

Text, foto: T. Búbelová

Ďalšie
Spoločnosť
21. 3. 2023
Farebný deň

21. marec je Svetovým dňom Downovho syndrómu. Ľudia si vtento deň obliekajú ponožky rôznych…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Školstvo
21. 3. 2023
Zápis do 1. ročníka základných škôl

Mesto Malacky a riaditeľstvá základných škôl v Malackách oznamujú, že zápis na plnenie…

Zobraziť celý článok