10. 2. 2023
Mesto nevystavuje náhradné potvrdenia o platbe za odpad

Ako sme už pred časom informovali, v novembri 2022 prešla spoločnosť Tekos na nový systém elektronickej evidencie odpadov. Keďže do nového systému sa musí každý občan nanovo zaregistrovať, opakovane žiadame verejnosť o trpezlivosť.

Občanom, ktorí na zberný dvor prídu odovzdať odpad, pripomíname, že v záujme urýchlenia registrácie by mali mať prichystané potrebné doklady. Nejde o žiadnu novinku, tieto doklady sa vyžadovali vždy. Upozorňujeme občanov, aby si pri platbe poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad odložili doklad o zaplatení. Treba sa ním totiž preukázať pri vstupe na zberný dvor.

Mesto Malacky nevystavuje náhradné potvrdenia o úhrade poplatku.

Obyvatelia s trvalým pobytom v Malackách:

  • platný občiansky preukaz s uvedenou ulicou trvalého pobytu v Malackách,
  • doklad o uhradení poplatku za komunálny odpad (výpis z účtu, šek z pošty, potvrdenie o úhrade z pokladne MsÚ).

Obyvatelia s trvalým pobytom Malacky (bez uvedenia adresy v občianskom preukaze), ktorí užívajú v Malackách nehnuteľnosť a sú platcami poplatku:

  • platný občiansky preukaz,
  • potvrdenie z pokladne MsÚ o úhrade poplatku za komunálnyodpad.

Obyvatelia s trvalým pobytom mimo Malaciek, ktorí užívajú v Malackách nehnuteľnosť na základe nájomnej zmluvy (byt, záhradu a pod.) a platia poplatok:

  • platný občiansky preukaz,
  • potvrdenie z pokladne MsÚ o úhrade poplatku za komunálny odpad.

Obyvatelia s trvalým pobytom mimo Malaciek, ktorí užívajú v Malackách nehnuteľnosť (sú v nájme) a poplatok za nich platí vlastník nehnuteľnosti:

  • platný občiansky preukaz,
  • potvrdenie z pokladne MsÚ o úhrade poplatku za komunálny odpad – v sprievode majiteľa nehnuteľnosti.

Občan/fyzická osoba môže na zbernom dvore bezplatne odovzdať biologicky rozložiteľný rastlinný odpad, objemný odpad, papier, plasty, sklo. Poplatok za drobný stavebný odpad zostáva v pôvodnej výške.

Fyzické osoby, ktoré nemajú uhradený poplatok za komunálne služby mestu Malacky, môžu odovzdať odpad na zbernom dvore za poplatok podľa aktuálneho cenníka spoločnosti TEKOS.

Právnické osoby/firmy môžu odovzdať odpad na zbernom dvore za poplatok podľa aktuálneho cenníka spoločnosti TEKOS. Je potrebné, aby mali pripravené údaje o firme (IČO, DIČ, IČ DPH, adresa sídla).

MsÚ

Ďalšie
Voľný čas
Podujatia
18. 7. 2024
Modelárska šou už tento víkend

Prvé tohoročné letné stretnutie leteckých modelárov sa uskutoční už tento víkend (20. a 21. júla).…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Cyklotrasy: otázky verejnosti (3)

Náš seriál opravidlách cestnej premávky na cyklotrasách avich okolí pokračuje ďalším dielom. Znovu…

Zobraziť celý článok