10. 2. 2023
Mesto nevystavuje náhradné potvrdenia o platbe za odpad

Ako sme už pred časom informovali, v novembri 2022 prešla spoločnosť Tekos na nový systém elektronickej evidencie odpadov. Keďže do nového systému sa musí každý občan nanovo zaregistrovať, opakovane žiadame verejnosť o trpezlivosť.

Občanom, ktorí na zberný dvor prídu odovzdať odpad, pripomíname, že v záujme urýchlenia registrácie by mali mať prichystané potrebné doklady. Nejde o žiadnu novinku, tieto doklady sa vyžadovali vždy. Upozorňujeme občanov, aby si pri platbe poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad odložili doklad o zaplatení. Treba sa ním totiž preukázať pri vstupe na zberný dvor.

Mesto Malacky nevystavuje náhradné potvrdenia o úhrade poplatku.

Obyvatelia s trvalým pobytom v Malackách:

  • platný občiansky preukaz s uvedenou ulicou trvalého pobytu v Malackách,
  • doklad o uhradení poplatku za komunálny odpad (výpis z účtu, šek z pošty, potvrdenie o úhrade z pokladne MsÚ).

Obyvatelia s trvalým pobytom Malacky (bez uvedenia adresy v občianskom preukaze), ktorí užívajú v Malackách nehnuteľnosť a sú platcami poplatku:

  • platný občiansky preukaz,
  • potvrdenie z pokladne MsÚ o úhrade poplatku za komunálnyodpad.

Obyvatelia s trvalým pobytom mimo Malaciek, ktorí užívajú v Malackách nehnuteľnosť na základe nájomnej zmluvy (byt, záhradu a pod.) a platia poplatok:

  • platný občiansky preukaz,
  • potvrdenie z pokladne MsÚ o úhrade poplatku za komunálny odpad.

Obyvatelia s trvalým pobytom mimo Malaciek, ktorí užívajú v Malackách nehnuteľnosť (sú v nájme) a poplatok za nich platí vlastník nehnuteľnosti:

  • platný občiansky preukaz,
  • potvrdenie z pokladne MsÚ o úhrade poplatku za komunálny odpad – v sprievode majiteľa nehnuteľnosti.

Občan/fyzická osoba môže na zbernom dvore bezplatne odovzdať biologicky rozložiteľný rastlinný odpad, objemný odpad, papier, plasty, sklo. Poplatok za drobný stavebný odpad zostáva v pôvodnej výške.

Fyzické osoby, ktoré nemajú uhradený poplatok za komunálne služby mestu Malacky, môžu odovzdať odpad na zbernom dvore za poplatok podľa aktuálneho cenníka spoločnosti TEKOS.

Právnické osoby/firmy môžu odovzdať odpad na zbernom dvore za poplatok podľa aktuálneho cenníka spoločnosti TEKOS. Je potrebné, aby mali pripravené údaje o firme (IČO, DIČ, IČ DPH, adresa sídla).

MsÚ

Ďalšie
Šport
28. 2. 2024
Žiačky hádzanárky obstáli v medzinárodnej konkurencii

Staršie imladšie žiačky spojeného družstva Strojár Malacky/ŠKH Rohožník sa zúčastnili na…

Zobraziť celý článok
Životné prostredie
28. 2. 2024
Strom roka dostal ošetrenie

Počas februára sme hlasovali vankete Európsky strom roka 2024 za náš dub zo Zámockého parku.…

Zobraziť celý článok