23. 10. 2023
Mesto Malacky vyhlasuje výberové konanie na pozície terénnych sociálnych pracovníkov

Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A,901 01 Malacky vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pozícií:

Terénny sociálny pracovník (ďalej ako „TSP“) v počte miest 1

Terénny pracovník (ďalej ako „TP“) v počet miest 1

Uchádzači o pracovnú pozíciu môžu Žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť: osobne, alebo zaslať poštou na adresu: Mestský úrad Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky, či elektronicky na emailovú adresu: podatelna@malacky.sk. Uchádzači vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem (TSP, TP alebo obe pozície).

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je dňa: 14. 11. 2023. Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Podrobné informácie:

Ďalšie
Voľný čas
Spoločnosť
Celomestské podujatia
Kultúra
6. 12. 2023
Horí prvá sviečka na adventnom venci

Kostolom Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Malackách sa vnedeľu 3. decembra niesli tóny…

Zobraziť celý článok
Bezpečnosť
Oznamy
4. 12. 2023
Plán činnosti vo vojenskom obvode na mesiac december 2023

ilustr. foto: www.mod.gov.sk Kompletné info na www.mosr.sk

Zobraziť celý článok