18. 4. 2023
Mesto Malacky vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa ZŠ Dr. Jozefa Dérera

Predpokladaný nástup do funkcie je 4. júla 2023. Uchádzači o túto pozíciu musia spĺňať stanovené kvalifikačné predpoklady a ďalšie kritériá. Okrem toho musia predložiť aj požadované doklady, vrátane návrhu koncepcie rozvoja Základnej školy Dr. J. Dérera.

             Písomnú žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné doručiť do 10. mája do 15.00 h na adresu: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky v obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE – riaditeľ ZŠ Dr. Jozefa Dérera – NEOTVÁRAŤ“. V prípade zasielania poštou je rozhodujúci dátum podania na odtlačku poštovej pečiatky najneskôr 10. mája 2023.

      Uchádzačom, ktorí splnia uvedené podmienky, budú termín, miesto a čas výberového konania oznámené výberovou komisiou najmenej sedem dní pred jeho začatím.

Podrobné informácie o výberovom konaní

-red-                                           

Ďalšie
Šport
5. 6. 2023
Boris Bojanovský je tretíkrát majstrom SR 

Basketbalová extraliga má za sebou sezónu 2022/2023. Siedmy finálový zápas v pondelok 29. mája…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
1. 6. 2023
Verejnosť proti humanitárnemu centru

Na rokovanie mestského zastupiteľstva 30. mája prišli obyvatelia mesta vo vyššom počte než obvykle…

Zobraziť celý článok