18. 4. 2023
Mesto Malacky vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa ZŠ Dr. Jozefa Dérera

Predpokladaný nástup do funkcie je 4. júla 2023. Uchádzači o túto pozíciu musia spĺňať stanovené kvalifikačné predpoklady a ďalšie kritériá. Okrem toho musia predložiť aj požadované doklady, vrátane návrhu koncepcie rozvoja Základnej školy Dr. J. Dérera.

             Písomnú žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné doručiť do 10. mája do 15.00 h na adresu: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky v obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE – riaditeľ ZŠ Dr. Jozefa Dérera – NEOTVÁRAŤ“. V prípade zasielania poštou je rozhodujúci dátum podania na odtlačku poštovej pečiatky najneskôr 10. mája 2023.

      Uchádzačom, ktorí splnia uvedené podmienky, budú termín, miesto a čas výberového konania oznámené výberovou komisiou najmenej sedem dní pred jeho začatím.

Podrobné informácie o výberovom konaní

-red-                                           

Ďalšie
Šport
1. 3. 2024
Mladí stolní tenisti nám robia radosť

Naši talentovaní stolní tenisti majú vposlednom období viacero úspešných vystúpení. Najmladšie…

Zobraziť celý článok
Šport
1. 3. 2024
15 titulov majstrov kraja pre AC Malacky

Pred časom sme informovali oúspešnom vystúpení atlétov AC Malacky počas prvej časti majstrovstiev…

Zobraziť celý článok