18. 4. 2023
Mesto Malacky vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa ZŠ Dr. Jozefa Dérera

Predpokladaný nástup do funkcie je 4. júla 2023. Uchádzači o túto pozíciu musia spĺňať stanovené kvalifikačné predpoklady a ďalšie kritériá. Okrem toho musia predložiť aj požadované doklady, vrátane návrhu koncepcie rozvoja Základnej školy Dr. J. Dérera.

             Písomnú žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné doručiť do 10. mája do 15.00 h na adresu: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky v obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE – riaditeľ ZŠ Dr. Jozefa Dérera – NEOTVÁRAŤ“. V prípade zasielania poštou je rozhodujúci dátum podania na odtlačku poštovej pečiatky najneskôr 10. mája 2023.

      Uchádzačom, ktorí splnia uvedené podmienky, budú termín, miesto a čas výberového konania oznámené výberovou komisiou najmenej sedem dní pred jeho začatím.

Podrobné informácie o výberovom konaní

-red-                                           

Ďalšie
Práca
Oznamy
22. 7. 2024
Okresný súd Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste

Okresný súd Malacky informuje o voľnom štátnozamestnaneckom mieste v dočasnej štátnej službe vo…

Zobraziť celý článok
Voľný čas
Podujatia
18. 7. 2024
Modelárska šou už tento víkend

Prvé tohoročné letné stretnutie leteckých modelárov sa uskutoční už tento víkend (20. a 21. júla).…

Zobraziť celý článok