16. 2. 2024
Mesto Malacky prijme referenta evidencie majetku

Mesto Malacky v súlade s § 6 ods. 1 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade Malacky. 

Názov pracovnej pozície: SAMOSTATNÝ ODBORNÝ REFERENT EVIDENCIE MAJETKU

Informácie o pracovnom mieste

Rámcová náplň práce:

  • vedie komplexnú evidenciu majetku vo vlastníctve mesta Malacky, vykonáva zaradenie, vyradenie, technické zhodnotenie, likvidácia
  • sleduje a eviduje zdroje financovania majetku (ŠR, darovacie zmluvy, kúpne zmluvy, delimitačné protokoly, a pod.), sleduje mesačný pohyb účtov týkajúcich sa majetku v hlavnej knihe
  • vykonáva odpisovanie dlhodobého hmotného a dlhodobého  nehmotného majetku v zmysle odpisových plánov
  • vypracováva protokoly o odovzdaní majetku do správy rozpočtových, príspevkových organizácií a obchodných spoločností
  • vedie evidenciu samostatne hospodáriacich roľníkov
  • zabezpečuje poistenie majetku mesta a rieši poistné udalosti

Miesto výkonu práce: Malacky

Druh pracovného pomeru: pracovný pomer na dobu určitú na jeden rok s možnosťou predĺženia pracovného pomeru na dobu neurčitú

Termín nástupu: dohodou

Viac informácií:

Ďalšie
Spoločnosť
História
12. 4. 2024
Boli sme sa pozrieť na Enigmu z Malaciek

20. marca sa vBrne začala výstava, ktorej hlavnou hviezdou je stroj Enigma, pochádzajúci zleteckej…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Životné prostredie
12. 4. 2024
Na Mierovom námestí vyrastie prvá mestská lúka

Menej prachu, znižovanie teploty, zadržiavanie vlhkosti priamo na mieste amestské lúky ako…

Zobraziť celý článok