9. 4. 2018
Mesto Malacky hľadá vedúceho oddelenia ekonomiky
Mesto Malacky vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície vedúci Oddelenia ekonomiky Mestského úradu Malacky s termínom nástupu 1. júna 2018. Ide o plný pracovný úväzok, pracovný pomer na dobu určitú na jeden rok s možnosťou jeho predĺženia na dobu neurčitú. 

Žiadosť s priloženými požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – vedúci oddelenia ekonomiky – neotvárať“ najneskôr do 30. apríla 2018 do 15.30 h na adresu: Mestský úrad Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky. Žiadosti doručené po tomto termíne nebudú zaradené do výberového konania.

Termín, miesto a hodinu výberového konania oznámi vyhlasovateľ uchádzačom, ktorí splnili podmienky k účasti na výberovom konaní, písomne najmenej sedem dní pred jeho uskutočnením.
     
Podrobné informácie nájdete 
v priloženom dokumente.

-red-
Ďalšie
Voľný čas
Podujatia
18. 7. 2024
Modelárska šou už tento víkend

Prvé tohoročné letné stretnutie leteckých modelárov sa uskutoční už tento víkend (20. a 21. júla).…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Cyklotrasy: otázky verejnosti (3)

Náš seriál opravidlách cestnej premávky na cyklotrasách avich okolí pokračuje ďalším dielom. Znovu…

Zobraziť celý článok