9. 4. 2018
Mesto Malacky hľadá vedúceho oddelenia ekonomiky
Mesto Malacky vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície vedúci Oddelenia ekonomiky Mestského úradu Malacky s termínom nástupu 1. júna 2018. Ide o plný pracovný úväzok, pracovný pomer na dobu určitú na jeden rok s možnosťou jeho predĺženia na dobu neurčitú. 

Žiadosť s priloženými požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – vedúci oddelenia ekonomiky – neotvárať“ najneskôr do 30. apríla 2018 do 15.30 h na adresu: Mestský úrad Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky. Žiadosti doručené po tomto termíne nebudú zaradené do výberového konania.

Termín, miesto a hodinu výberového konania oznámi vyhlasovateľ uchádzačom, ktorí splnili podmienky k účasti na výberovom konaní, písomne najmenej sedem dní pred jeho uskutočnením.
     
Podrobné informácie nájdete 
v priloženom dokumente.

-red-
Ďalšie
Voľný čas
Spoločnosť
Celomestské podujatia
Kultúra
6. 12. 2023
Horí prvá sviečka na adventnom venci

Kostolom Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Malackách sa vnedeľu 3. decembra niesli tóny…

Zobraziť celý článok
Bezpečnosť
Oznamy
4. 12. 2023
Plán činnosti vo vojenskom obvode na mesiac december 2023

ilustr. foto: www.mod.gov.sk Kompletné info na www.mosr.sk

Zobraziť celý článok