29. 5. 2019
Mesto Malacky hľadá vedúceho oddelenia ekonomiky
Mesto Malacky vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície vedúci Oddelenia ekonomiky Mestského úradu Malacky. Ide o plný pracovný úväzok, pracovný pomer na dobu určitú na jeden rok s možnosťou jeho predĺženia na dobu neurčitú.

Žiadosť s priloženými požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – vedúci oddelenia ekonomiky – neotvárať“ najneskôr do 21. júna 2019 do 14.00 h na adresu: Mestský úrad Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky. Žiadosti doručené po tomto termíne nebudú zaradené do výberového konania.

Termín, miesto a hodinu výberového konania oznámi vyhlasovateľ uchádzačom, ktorí splnili podmienky k účasti na výberovom konaní, písomne najmenej sedem dní pred jeho uskutočnením.
     
Podrobné informácie nájdete v priloženom dokumente: Vedúci oddelenia ekonomiky

-red-
Ďalšie
Spoločnosť
Podujatia
Oznamy
19. 4. 2024
Bezplatné právne poradenstvo pre všetkých

Slovenská advokátska komora pri príležitosti Dňa advokácie pripravuje bezplatné právne poradenstvo…

Zobraziť celý článok
Šport
19. 4. 2024
Malí futbalisti na medzinárodnom turnaji

V nedeľu 14. apríla sa malí futbalisti zprípravky Žolíka Malacky zúčastnili na medzinárodnom…

Zobraziť celý článok