19. 12. 2023
Mesto má schválený rozpočet 2024

Na decembrovom rokovaní mestského zastupiteľstva prijali poslanci rozpočet mesta na rok 2024.  Podľa zákona musí byť zostavený ako vyrovnaný alebo prebytkový. Rozpočet predpokladá príjmy aj výdavky v rovnakej sume 27 843 794 €. Súčasťou príjmovej časti rozpočtu sú aj výnosy z miestnych daní a poplatkov, pričom daň z nehnuteľností bude v budúcom roku vyššia o 20 % oproti roku 2023.

            Zvyšovanie daní je mimoriadne citlivé a nepopulárne opatrenie. Mesto síce hospodári dobre, avšak týmto spôsobom musí reagovať na výpadok financií od štátu. Zvýšenie daňového bonusu spôsobilo výpadok na dani z príjmov fyzických osôb a ďalšie náklady sú potrebné na povinné zákonné zvýšenie platov zamestnancov vo verejnej správe a v školách. „Výpadok sme si nespôsobili sami. Vláda Eduarda Hegera prijala zmeny v legislatíve, ktoré majú vplyv na hospodárenie miest a obcí. Prorodinný balíček znamená v našom prípade už teraz v decembri mínus 300 tisíc €. Zmeny v odmeňovaní zamestnancov nám spôsobujú na budúci rok výpadok 1,3 milióna €. To predstavuje veľké sústo, ktoré nedokážeme stráviť. Hoci si z minulých rokov udržiavame zdravé hospodárenie a nemusíme reagovať radikálnym zvýšením, boli sme nútení vstúpiť do daní z nehnuteľností,“ vysvetľuje primátor J. Říha. 

            Už sme informovali, že ak by výška daní zostala rovnaká ako v tomto roku, mesto by muselo výrazne skresať investície, opravy i budovanie, a o dotácie by prišli aj športové kluby či kultúrne a ďalšie organizácie z neziskového sektora. „Znamenalo by to zánik niektorých športových klubov a stop pre mestské projekty. Obyvateľov ubezpečujeme, že ich peniaze sa vrátia do mesta ako investície, ktoré sami požadujú,“ dopĺňa primátor.

            Obyvatelia nad 62 rokov, zdravotne postihnutí a ľudia v hmotnej núdzi budú mať z daní a poplatkov zľavy.

            Miestne dane a poplatky je možné zaplatiť v dvoch splátkach.

-red-

ZVÝŠENIE DANE Z NEHNUTEĽNOSTÍ


byt 67 m²
daň 2023: 35,51 €
navrhovaná daň 2024: 42,88 €
zvýšenie: 7,37 €/rok
 
byt 70 m² + garáž 18 m²
daň 2023: 60,50 €
navrhovaná daň 2024: 72,88 €
zvýšenie: 12,38 €/rok
 
rodinný dom 160 m²/podlažie
daň 2023: 121,65 €
navrhovaná daň 2024: 139,20 €
zvýšenie: 17,55 €/rok
 
garáž  20 m²
daň 2023: 26 €
navrhovaná daň 2024: 31,20 €
zvýšenie: 5,20 €/rok
 
chata 34 m²
daň 2023: 85 €
navrhovaná daň 2024: 102 €
zvýšenie: 17 €/rok

Nezvyšujú sa poplatky:

– za komunálny odpad a drobný stavebný odpad,
– za materskú školu, základnú umeleckú školu a centrum voľného času,
– za psa.

Z diskusie poslancov

 
M. Andil: Nie som zástancom toho, aby sme každý rok zvyšovali dane. Navrhoval som, aby sa výpadok vykryl z úveru. Nech ľudí aj firmy necháme takpovediac oddýchnuť.
 
T. Beňo:  Bol som zástancom nezvyšovania daní, ale po diskusii a predložení vecných faktov som názor zmenil. Verím, že zvýšenie daní povedie k rozvoju Malaciek.
 
R. Hájek: Daňový systém máme nastavený dostatočne. Nepovažujem za nevyhnutné, aby sme zvyšovali dane.
 
A. Pašteka: Mal som spočiatku výhrady voči zvyšovaniu daní, lebo som sa obával, aký náklad ponesú obyčajní obyvatelia. V tom čase to vyzeralo tak, že za komunálny odpad sa bude platiť až trojnásobne viac. To sa zmenilo, a pre rozvoj mesta súhlasím so zvýšením daní.
Na športovej komisii zaznelo v diskusii, že mesto by malo hľadať aj svoje vlastné rezervy, nielen zvyšovať dane.
 
P. Tedla: Doba je ťažká, ale taká asi bude stále. Neverím, že o rok si povieme, že ideme do lepších čias. Kroky mesta za posledné roky sú také výrazné a viditeľné, že aj financie sa dostávajú tam, kam majú ísť. Bola by škoda teraz zastaviť projekty.
 
M. Ondrovič: Nejde o žiadne „huncútstvo“, ale východisko pre zrealizovanie vecí, ktoré sme si s poslancami definovali ako priority.

Ďalšie
Bezpečnosť
Oznamy
14. 6. 2024
Dnes o 12.00 h bude skúška sirén

V piatok 14. júna sa o 12.00 h na celom území Slovenska uskutoční preskúšanie varovnej siete sirén…

Zobraziť celý článok
Samospráva
Rozvoj
13. 6. 2024
Podcast MALACKY NAHLAS - 7. diel

Vďaka dotácii vyše 1,5 milióna eur sa bude revitalizovať vnútroblok na Záhoráckej. Čo všetko to…

Zobraziť celý článok