8. 10. 2010
Mesto má nový územný plán

V auguste sa stalo platným Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o záväzných častiach zmien a doplnkov územného plánu mesta. VZN stanovuje regulatívy, ktoré by mali usmerňovať nielen priestorové usporiadanie určeného územia, ale aj jeho funkčné využívanie. Prijatie nového VZN si vyžiadala pripravovaná výstavba na Sadovej ulici i budúcnosť Veľkomoravskej ulice.

Okrem funkčného využitia, ktorým sú v lokalite Sadová rodinné domy, určujú regulatívy územného rozvoja i maximálnu podlažnosť domov. Zástavba, ktorá tu v budúcnosti vznikne, by mala byť nízkopodlažná. Záväzný dokument určuje najviac dve nadzemné podlažia, pričom nebude možné udeliť výnimku.

Prílohou VZN je i koncepcia tvorby následnej územnoplánovacej dokumentácie mesta. Podľa nej si lokality Sadová i Veľkomoravská vyžadujú obstaranie a schválenie územného plánu jednotlivých zón. Veľkomoravská ulica bola podľa predchádzajúceho územného plánu charakterizovaná ako územie na výstavbu bytových domov. Zóna sa teraz preklasifikovala na územie na výstavbu rodinných domov. Tie by mohli vyrásť na konci Veľkomoravskej ulice, v časti, kde sa stretáva s Cestou mládeže.

Nový územný plán si môžete prezrieť tu, komplexný urbanistický výkres tu. Na ňom nájdete vyznačené ochranné a bezpečnostné pásma sond. Zaujímať by vás mali najmä vtedy, ak máte záujem stavať. V ochrannom pásme je výstavba zakázaná, v bezpečnostnom pásme sondy môžete budovať len so súhlasom spoločnosti Pozagas.

/red/

Ďalšie
Šport
Voľný čas
26. 2. 2024
Skvelý úvod Záhorákov v Modre základom ďalšieho víťazstva

Hádzanárom klubu HC Záhoráci Stupava/Malacky vyšiel skvele úvod stretnutia v Modre (23. februára),…

Zobraziť celý článok
Voľný čas
Spoločnosť
23. 2. 2024
Pozývame vás venčiť psíkov

            Strávte víkendové doobedia so psíkmi a oni vám darujú veľa lásky. Venčenie…

Zobraziť celý článok