8. 10. 2010
Mesto má nový územný plán

V auguste sa stalo platným Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o záväzných častiach zmien a doplnkov územného plánu mesta. VZN stanovuje regulatívy, ktoré by mali usmerňovať nielen priestorové usporiadanie určeného územia, ale aj jeho funkčné využívanie. Prijatie nového VZN si vyžiadala pripravovaná výstavba na Sadovej ulici i budúcnosť Veľkomoravskej ulice.

Okrem funkčného využitia, ktorým sú v lokalite Sadová rodinné domy, určujú regulatívy územného rozvoja i maximálnu podlažnosť domov. Zástavba, ktorá tu v budúcnosti vznikne, by mala byť nízkopodlažná. Záväzný dokument určuje najviac dve nadzemné podlažia, pričom nebude možné udeliť výnimku.

Prílohou VZN je i koncepcia tvorby následnej územnoplánovacej dokumentácie mesta. Podľa nej si lokality Sadová i Veľkomoravská vyžadujú obstaranie a schválenie územného plánu jednotlivých zón. Veľkomoravská ulica bola podľa predchádzajúceho územného plánu charakterizovaná ako územie na výstavbu bytových domov. Zóna sa teraz preklasifikovala na územie na výstavbu rodinných domov. Tie by mohli vyrásť na konci Veľkomoravskej ulice, v časti, kde sa stretáva s Cestou mládeže.

Nový územný plán si môžete prezrieť tu, komplexný urbanistický výkres tu. Na ňom nájdete vyznačené ochranné a bezpečnostné pásma sond. Zaujímať by vás mali najmä vtedy, ak máte záujem stavať. V ochrannom pásme je výstavba zakázaná, v bezpečnostnom pásme sondy môžete budovať len so súhlasom spoločnosti Pozagas.

/red/

Ďalšie
Spoločnosť
1. 6. 2023
Verejnosť proti humanitárnemu centru

Na rokovanie mestského zastupiteľstva 30. mája prišli obyvatelia mesta vo vyššom počte než obvykle…

Zobraziť celý článok
Zdravotníctvo
31. 5. 2023
Urgentný príjem v Nemocnici Malacky pokračuje

Nemocnica Malacky predlžuje činnosť urgentného príjmu. Na spoločnom postupe sa dohodlo vedenie…

Zobraziť celý článok