8. 10. 2010
Mesto má nový územný plán

V auguste sa stalo platným Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o záväzných častiach zmien a doplnkov územného plánu mesta. VZN stanovuje regulatívy, ktoré by mali usmerňovať nielen priestorové usporiadanie určeného územia, ale aj jeho funkčné využívanie. Prijatie nového VZN si vyžiadala pripravovaná výstavba na Sadovej ulici i budúcnosť Veľkomoravskej ulice.

Okrem funkčného využitia, ktorým sú v lokalite Sadová rodinné domy, určujú regulatívy územného rozvoja i maximálnu podlažnosť domov. Zástavba, ktorá tu v budúcnosti vznikne, by mala byť nízkopodlažná. Záväzný dokument určuje najviac dve nadzemné podlažia, pričom nebude možné udeliť výnimku.

Prílohou VZN je i koncepcia tvorby následnej územnoplánovacej dokumentácie mesta. Podľa nej si lokality Sadová i Veľkomoravská vyžadujú obstaranie a schválenie územného plánu jednotlivých zón. Veľkomoravská ulica bola podľa predchádzajúceho územného plánu charakterizovaná ako územie na výstavbu bytových domov. Zóna sa teraz preklasifikovala na územie na výstavbu rodinných domov. Tie by mohli vyrásť na konci Veľkomoravskej ulice, v časti, kde sa stretáva s Cestou mládeže.

Nový územný plán si môžete prezrieť tu, komplexný urbanistický výkres tu. Na ňom nájdete vyznačené ochranné a bezpečnostné pásma sond. Zaujímať by vás mali najmä vtedy, ak máte záujem stavať. V ochrannom pásme je výstavba zakázaná, v bezpečnostnom pásme sondy môžete budovať len so súhlasom spoločnosti Pozagas.

/red/

Ďalšie
Voľný čas
Podujatia
18. 7. 2024
Modelárska šou už tento víkend

Prvé tohoročné letné stretnutie leteckých modelárov sa uskutoční už tento víkend (20. a 21. júla).…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Cyklotrasy: otázky verejnosti (3)

Náš seriál opravidlách cestnej premávky na cyklotrasách avich okolí pokračuje ďalším dielom. Znovu…

Zobraziť celý článok