13. 3. 2009
Mesto ide šetriť. Poslanci prijali deklaráciu

Poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Malacky na svojom zasadnutí 12. marca prijali Deklaráciu spoločenskej zhody eliminovať dopady hospodárskej krízy na mesto Malacky. Zároveň schváli zmenu rozpočtu mesta na rok 2009, ktorou chce samospráva znížením bežných výdavkov kompenzovať predpokladaný výpadok rozpočtu vo výške 500 tisíc € (15 miliónov Sk).

V úvode zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Malacky prezentoval primátor Jozef Ondrejka návrh opatrení mesta na eliminovanie dopadov hospodárskej krízy. Ten predpokladá zníženie príjmov mesta z tzv. podielových daní – výnosu daní z príjmov fyzických osôb, vo výške 500 tisíc €. Poslanci návrh i zmenu rozpočtu schválili. Po tejto zmene predstavujú celkové príjmy i výdavky rozpočtu 11,5 milióna € (348 miliónov Sk). Súčasťou prijatého uznesenia je schválenie štatútu fondu finančnej pomoci mesta a zámer samosprávy na vytvorenie sociálneho podniku.

Mestské zastupiteľstvo prijalo Deklaráciu spoločenskej zhody eliminovať dopady hospodárskej krízy na mesto Malacky v tomto znení:

PREAMBULA

Svetová hospodárska kríza, ktorá priniesla pokles výroby a rast nezamestnanosti, zasiahla aj mesto Malacky. Klesajúca spotreba ohrozuje podnikateľský sektor, rušenie pracovných miest a pokles životnej úrovne obyvateľov, prognózy výpadkov príjmov rozpočet a fungovanie samosprávy. Jednou z možných ciest je rezignácia. Samospráva mesta Malacky volí inú cestu. Berie na seba záväzok urobiť v rozsahu svojich kompetencií všetko nevyhnutné na elimináciu dopadov hospodárskej krízy.
   
Signatári Deklarácie spoločenskej zhody eliminovať dopady hospodárskej krízy na mesto Malacky (ďalej len „deklarácia“) potvrdzujú, že sa stotožňujú s jej cieľom. Tým je hľadať efektívne riešenia na prekonanie dopadov krízy. Volení predstavitelia Mesta Malacky a zamestnanci Mesta a jeho rozpočtových a príspevkových organizácií berúc na seba zodpovednosť za správu vecí verejných vyjadrujú podpisom tejto deklarácie vôľu prispieť k naplneniu spoločného cieľa.

DEKLARÁCIA

Signatári deklarácie prijímajú nasledujúce záväzky:

• úsporné – výpadok rozpočtu mesta v bežných príjmoch kompenzovať znížením bežných výdavkov bez ohrozenia plnenia samosprávnych funkcií mesta
• rozvojové a stimulačné – pripraviť a realizovať plánované rozvojové investičné zámery financované z vlastných, nenávratných i návratných zdrojov ako podporné opatrenie na regeneráciu hospodárstva
• solidárne a impulzné – vytvoriť zdroje pomoci priamo postihnutým krízou: zriadenie fondu finančnej pomoci, vytvorenie sociálneho podniku, rekvalifikácia a sociálne poradenstvo

ZÁVER

Hospodárska kríza a jej dôsledky nie sú pre samosprávu prekážkou garancie zabezpečenia všetkých samosprávnych funkcií mesta. Napriek nepriaznivému globálnemu vývoju zostanú Malacky dobrým miestom pre život.  

Ivana Potočňáková

Foto: Stanislav Osuský

 

 

 

Ďalšie
Šport
15. 4. 2024
Úspešná súťaž karate v Malackách

Karate klub TJ Strojár Malacky aj tento rok organizoval regionálnu súťaž spodporou Asociácie…

Zobraziť celý článok
Samospráva
Oznamy
15. 4. 2024
Stavebný úrad je oddnes do stredy zatvorený

Oznamujeme verejnosti, že z dôvodu školenia je od pondelka 15. apríla do stredy 17. apríla…

Zobraziť celý článok