20. 12. 2013
Mesto hospodári príkladne

Mesto Malacky nielenže nie je v strate, ale dokonca hospodári s prebytkom. Týkalo sa to rozpočtu na tento rok a platí to i o rozpočte na budúci rok. Rozpočet mesta na rok 2014 schválilo mestské zastupiteľstvo 12. decembra. 

Návrh rozpočtu mesta na rok 2014 predpokladá prebytkové hospodárenie s prebytkom 184 695 eur. Celkové príjmy sú rozpočtované v sume 14 631 448 eur a výdavky 14 446 753 eur. Rozpočet je teda zostavený v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktorý hovorí, že rozpočet mesta musí byť zostavený ako vyrovnaný alebo prebytkový.

Spolu s rozpočtom na budúci rok bol predstavený aj rozpočet mesta na ďalšie roky, až do roku 2016. Pri jeho zostavovaní sa vychádzalo z aktuálne známych skutočností a predpokladaných trendov vývoja hospodárstva republiky.

Súčasťou rozpočtu mesta na roky 2014 – 2016 sú aj rozpočty škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a tiež príspevkových organizácií mesta. Spolu s rozpočtom poslanci schválili prevod finančných prostriedkov v objeme 350 000 eur z rezervného fondu do rozpočtu mesta. Využité budú na budovanie a rekonštrukciu miestnych komunikácií.

Schválený rozpočet mesta Malacky na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016 – text

Schválený rozpočet mesta Malacky na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016 – tabuľka

– mija – 

Ďalšie
Cestovný ruch
22. 5. 2024
TIK je na novom mieste

Turisticko – informačná kancelária mesta už sídli na novej adrese: v pavilóne na Námestí u…

Zobraziť celý článok
Šport
22. 5. 2024
Futbalisti zobrali bod lídrovi

A-tím Žolíka získal zvýjazdu do Zvolena sympatický bod, keď proti priebežnému lídrovi tabuľky…

Zobraziť celý článok