10. 4. 2019
Mesto hľadá riaditeľa/riaditeľku CVČ
Mesto Malacky vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Centra voľného času, Martina Rázusa 30, Malacky.

Žiadosť s priloženými požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie na riaditeľa Centrum voľného času Malacky – neotvárať“ najneskôr do 7. mája 2019 do 14.00 h na adresu: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky. Uchádzačom, ktorí splnia požadované podmienky, bude termín, miesto a čas výberového konania oznámený písomne.

Podrobnejšie informácie nájdete v priloženom dokumente: Výberové konanie – riaditeľ/-ka Centra voľného času
-red-
Ďalšie
Spoločnosť
Podujatia
Oznamy
19. 4. 2024
Bezplatné právne poradenstvo pre všetkých

Slovenská advokátska komora pri príležitosti Dňa advokácie pripravuje bezplatné právne poradenstvo…

Zobraziť celý článok
Šport
19. 4. 2024
Malí futbalisti na medzinárodnom turnaji

V nedeľu 14. apríla sa malí futbalisti zprípravky Žolíka Malacky zúčastnili na medzinárodnom…

Zobraziť celý článok