3. 8. 2018
Mesto hľadá referenta všeobecnej učtárne
Mesto Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade Malacky. Názov pracovnej pozície je samostatný odborný referent všeobecnej učtárne. Ide o pracovný pomer na dobu určitú (jeden rok) s možnosťou predĺženia pracovného pomeru na dobu neurčitú.
Žiadosť s priloženými požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 31. augusta na adresu: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky. Žiadosti doručené po tomto termíne nebudú zaradené do výberu uchádzača.

Samostatný odborný referent všeobecnej učtárne

-red-

Ďalšie
Oznamy
Voľby
29. 5. 2024
Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky -Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Volič, ktorý sa v deň konania volieb nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä…

Zobraziť celý článok
Šport
Spoločnosť
Školstvo
28. 5. 2024
Športové hry malackej mládeže 2024 - propozície

Vpiatok 31. mája sa vmalackých školách uskutoční tradičné podujatie Športové hry malackej mládeže.…

Zobraziť celý článok