31. 1. 2013
Mestá sú povinné separovať bioodpad

Mestá a obce musia od začiatku tohto roka separovať biologicky rozložiteľný odpad. Pôvodne tak mali robiť už pred tromi rokmi, vláda však príslušný zákon pre finančnú krízu odložila.  Podľa ministra životného prostredia Petra Žigu tak mali obce dostatočný čas na to, aby sa na túto legislatívu pripravili. Ako sme na tom v Malackách?

“Od roku 2007 sa snažíme o výstavbu kompostárne. V roku 2011 bol projekt  Výstavba kompostárne bioodpadov a vybudovanie zberného dvora na separovaný zber komunálneho odpadu pre mesto Malacky znova podaný na MŽP SR so žiadosťou o finančný príspevok  z operačného programu Životné prostredie,” uviedla B. Orgoňová, referentka pre odpadové hospodárstvo z MsÚ Malacky. Zamietli ho, hoci spĺňal požadované kritériá.

V Malackách robíme zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu na zberných dvoroch Partizánska a Hlboká, kam sa dováža zelený odpad zo záhrad a z mestskej zelene. Drevná časť z neho sa potom štiepkuje. Likvidáciu zeleného odpadu v roku 2013 bude mesto riešiť dodávateľsky.

„Biologicky rozložiteľný odpad z domácností sme začali triediť od roku 2010 na linke v A.S.A. Zohor, ktorá však v lete 2012 vyhorela. Na základe uznanej poistnej udalosti mesto podniká kroky, aby mohla byť sprevádzkovaná čo najskôr. Takisto sa opätovne chceme uchádzať o získanie prostriedkov na výstavbu vlastnej kompostárne,“ dodala B. Orgoňová.

-tabu-

Ďalšie
Spoločnosť
Podujatia
Oznamy
19. 4. 2024
Bezplatné právne poradenstvo pre všetkých

Slovenská advokátska komora pri príležitosti Dňa advokácie pripravuje bezplatné právne poradenstvo…

Zobraziť celý článok
Šport
19. 4. 2024
Malí futbalisti na medzinárodnom turnaji

V nedeľu 14. apríla sa malí futbalisti zprípravky Žolíka Malacky zúčastnili na medzinárodnom…

Zobraziť celý článok