19. 10. 2009
Medzinárodná konferencia v Malackách

Inkubátor Malacky sa 19. októbra stal dejiskom medzinárodnej konferencie na tému Občianska spoločnosť v transformujúcich sa krajinách. Konferencie, ktorá sa uskutočnila pod záštitou primátora Malaciek Jozefa Ondrejku, sa zúčastnili osobnosti z Trenčianskej univerzity, Ekonomickej univerzity a taktiež niekoľkočlenná návšteva z Ruska.

V úvodnom príhovore primátor J. Ondrejka vyzdvihol význam mesta z hľadiska jeho polohy a taktiež spomenul, že Malacky sa minulý rok umiestnili na prvom mieste v rebríčku miest, kde sa najlepšie oplatí žiť. Predseda vedeckého výboru konferencie Rastislav Tóth zasa zdôraznil aktívny prístup k vzdelávaniu v Malackách, pričom spomenul možnosť externého štúdia politológie v našom meste.

Po slovách hosťa z Moskvy Sergeja Kuzina nasledovala samotná konferencia organizovaná formou workshopov. Počas nich sa téma Občianskej spoločnosti v transformujúcich sa krajinách rozoberala nielen z ekonomického, ale aj politického hľadiska. Cieľom konferencie nebolo len analyzovať transformačné procesy v krajinách Európskej únie, ale aj poskytnúť priestor na výmenu poznatkov z výskumu a skúseností.

Výsledkom medzinárodnej konferencie je nielen výmena zaujímavých informácií a skúseností, ale aj vydanie zborníka, ktorý bude neskôr doručený každému účastníkovi konferencie.

 -raj-

Ďalšie
Oznamy
Voľby
29. 5. 2024
Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky -Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Volič, ktorý sa v deň konania volieb nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä…

Zobraziť celý článok
Šport
Spoločnosť
Školstvo
28. 5. 2024
Športové hry malackej mládeže 2024 - propozície

Vpiatok 31. mája sa vmalackých školách uskutoční tradičné podujatie Športové hry malackej mládeže.…

Zobraziť celý článok