2. 10. 2012
Medzinárodná konferencia projektu ROSEMAN v Malackách

Modelové mesto Malacky hostilo v podnikateľskom inkubátore dňa 19. septembra účastníkov záverečnej konferencie projektu  ROSEMAN na tému cezhraničného  manažmentu bezpečnosti cestnej dopravy v regióne Rakúsko – Slovensko. V rámci aktivít projektu CBC „Creating the future“ bolo v modelových územiach Kostolište  a Malacky investovaných 35 a 84 tis. eur na trvalé stavebné dopravno-bezpečnostné opatrenia.  

Konferencia sa konala počas Európskeho týždňa mobility. Za primátora Malaciek ju otvoril mestský poslanec a predseda komisie pre územný rozvoj a životné prostredie, nasledovali príhovory koordinátorov Kuratória cestnej bezpečnosti Wien a STU-SvF v Bratislave, zástupcu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Riešitelia predstavili výsledky 45 mesiacov prác na projekte prehľadne spracované do publikácie Kompendium ROSEMAN, ktorú všetci účastníci obdržali a bude zverejnená na webových portáloch, teda aj mesta Malacky. V druhom bloku prezentácií sme sa zoznámili s katalógom dobrých príkladov Best Practice, ktorý môže slúžiť samosprávam, projektantom, ale aj širšej odbornej verejnosti pre tvorbu bezpečných dopravných riešení.

Pani Génia Ortis zo Spoločného technického sekretariátu v Rakúsku referovala  celkovo o projektoch EFRR Cezhraničnej spolupráce AT-SK,  zaujímavé boli najmä informácie o výzvach na programovacie obdobie 2014-2020. Do programu bol zaradený referát na tému bezpečnosti dopravy v Poľsku (Prof.Gaca, Wojtan) z Politechniky Krakovskej. Konferenciu ukončila pre Slovensko vysoko aktuálna prednáška prof. Brannolteho z Bauhaus-univerzity Weimar o bezpečnostných auditov a inšpekciách v doprave, čo sa v súčasnosti aj my snažíme implementovať do praxe.

Slová uznania na tému významu dopravno-bezpečnostných opatrení v obciach odzneli od starostu obce Kostolište, ako partnera projektu. Všetci účastníci – zástupcovia projektového oddelenia, oddelenia dopravy, dopravnej polície, správcovia komunikácií, projektanti, pedagógovia, výskumníci, ale aj širšia odborná verejnosť si odnášali množstvo poznatkov, ale aj kontakty a podnety pre ďalšiu spoluprácu, možno už v pripravovanom projekte EÚ „Bulváre európskych miest“.

– Milan Ondrovič – 

Ďalšie
Spoločnosť
30. 5. 2023
Spomíname na profesora Antona Gútha

So zármutkom sme prijali správu, že 14. mája tohto roka nás opustil hrdý Záhorák, lekár Anton…

Zobraziť celý článok
Šport
29. 5. 2023
Atléti sa presadzujú aj vonku

Atletická halová sezóna je za nami. Pretekári z AC Malacky úspešne odštartovali preteky na…

Zobraziť celý článok