2. 10. 2012
Medzinárodná konferencia projektu ROSEMAN v Malackách

Modelové mesto Malacky hostilo v podnikateľskom inkubátore dňa 19. septembra účastníkov záverečnej konferencie projektu  ROSEMAN na tému cezhraničného  manažmentu bezpečnosti cestnej dopravy v regióne Rakúsko – Slovensko. V rámci aktivít projektu CBC „Creating the future“ bolo v modelových územiach Kostolište  a Malacky investovaných 35 a 84 tis. eur na trvalé stavebné dopravno-bezpečnostné opatrenia.  

Konferencia sa konala počas Európskeho týždňa mobility. Za primátora Malaciek ju otvoril mestský poslanec a predseda komisie pre územný rozvoj a životné prostredie, nasledovali príhovory koordinátorov Kuratória cestnej bezpečnosti Wien a STU-SvF v Bratislave, zástupcu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Riešitelia predstavili výsledky 45 mesiacov prác na projekte prehľadne spracované do publikácie Kompendium ROSEMAN, ktorú všetci účastníci obdržali a bude zverejnená na webových portáloch, teda aj mesta Malacky. V druhom bloku prezentácií sme sa zoznámili s katalógom dobrých príkladov Best Practice, ktorý môže slúžiť samosprávam, projektantom, ale aj širšej odbornej verejnosti pre tvorbu bezpečných dopravných riešení.

Pani Génia Ortis zo Spoločného technického sekretariátu v Rakúsku referovala  celkovo o projektoch EFRR Cezhraničnej spolupráce AT-SK,  zaujímavé boli najmä informácie o výzvach na programovacie obdobie 2014-2020. Do programu bol zaradený referát na tému bezpečnosti dopravy v Poľsku (Prof.Gaca, Wojtan) z Politechniky Krakovskej. Konferenciu ukončila pre Slovensko vysoko aktuálna prednáška prof. Brannolteho z Bauhaus-univerzity Weimar o bezpečnostných auditov a inšpekciách v doprave, čo sa v súčasnosti aj my snažíme implementovať do praxe.

Slová uznania na tému významu dopravno-bezpečnostných opatrení v obciach odzneli od starostu obce Kostolište, ako partnera projektu. Všetci účastníci – zástupcovia projektového oddelenia, oddelenia dopravy, dopravnej polície, správcovia komunikácií, projektanti, pedagógovia, výskumníci, ale aj širšia odborná verejnosť si odnášali množstvo poznatkov, ale aj kontakty a podnety pre ďalšiu spoluprácu, možno už v pripravovanom projekte EÚ „Bulváre európskych miest“.

– Milan Ondrovič – 

Ďalšie
Práca
Oznamy
12. 4. 2024
Materská škola hľadá zamestnanca na pozíciu učiteľ/ka

Materská škola, Jána Kollára 896, 901 01  Malacky  informuje o voľnom pracovnom mieste. Názov…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
História
12. 4. 2024
Boli sme sa pozrieť na Enigmu z Malaciek

20. marca sa vBrne začala výstava, ktorej hlavnou hviezdou je stroj Enigma, pochádzajúci zleteckej…

Zobraziť celý článok