2. 6. 2011
Mediatrip s mužmi v zelenom

Rok 2011 je vyhlásený za Medzinárodný rok lesov. V súvislosti s lesným hospodárením, ochranou lesa a prírody prichádza do styku viacero inštitúcií, ktoré majú často na niektoré skutočnosti odlišný názor. V záujme zlepšenia komunikácie všetkých zainteresovaných úradov, organizácií a médií Vojenské lesy a majetky SR, odštepný závod Malacky zorganizovali tzv. mediatrip – stretnutie s výjazdom na ekologicky významné miesta vojenských lesov v okolí Malaciek.

Len kúsok za Malackami, na strelnici sa stretli zväčša muži v zelenom. Medzi nimi najvyšší predstavitelia Vojenských lesov a majetkov SR, ale aj odštepného závodu v Malackách, vedenie Lesov SR, Ústavu lesníckeho poradenstva a vzdelávania, Vojenského lesného úradu Záhorie, CHKO Záhorie, pracovníci Bratislavského regionálneho a ochranárskeho združenia, ale aj Ministerstva obrany SR a zástupcovia malackých skautov. Organizátori privítali aj primátora Malaciek J. Ondrejku. 

Ochranári hovorili o význame mokradí pre ochranu biodiverzity či o výskyte vzácnej flóry a fauny v bežne neprístupných vojenských lesoch. Spomínalo sa aj na trojdňový požiar z roku 1992, ktorý vážne poznačil krajinu. Na tieto dni si živo pamätal J. Jánoš z Malaciek, ktorého ako obetavého zamestnanca Vojenských lesov a majetkov SR, š. p., generálny riaditeľ Lesov SR, š. p., I. Viszlai poctil cenou za celoživotný prínos v pestovaní a zveľaďovaní lesov Záhorskej nížiny a za ich obnovu po ničivom požiari v roku 1992.

Text, foto: T. BÚBELOVÁ

 

Ďalšie
Práca
Oznamy
9. 7. 2024
Centrum voľného času hľadá vychovávateľa

Centrum voľného času v Malackách hľadá kreatívneho, všestranného, flexibilného, zodpovedného,…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
8. 7. 2024
Vojtech Planka vystúpil na Gerlach

Rekreačný bežec a zanietený turista Vojtech Planka zdolal pred pár dňami Gerlachovský štít. Vôbec…

Zobraziť celý článok