7. 11. 2023
MCK hľadá troch nových zamestnancov

Mestské centrum kultúry hľadá zamestnancov na pozície: Pracovník Turisticko – informačnej kancelárie, Správca budov – údržbár, upratovačka.

Písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne, alebo zaslať poštou na adresu: Mestské centrum kultúry Malacky, Záhorácka 1919, 901 01 Malacky. Uzávierka predkladania žiadostí o prijatie do zamestnania je dňa: 22. novembra 2023.

Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania budú doručené po termíne uzávierky, alebo nebudú obsahovať všetky požadované doklady nebudú zaradení do výberového konania. Uchádzači, ktorí splnia požiadavky, budú pozvaní na osobný pohovor.

Podrobné informácie:

Ďalšie
Práca
Oznamy
17. 5. 2024
Voľné pracovné miesto na MsÚ: samostatný odborný referent územného plánovania

Mesto Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade Malacky s názvom: Samostatný…

Zobraziť celý článok
Školstvo
Práca
Oznamy
16. 5. 2024
Štyri voľné pracovné miesta v materskej škole

Materská škola, Jána Kollára 896, 901 01 Malacky, informuje o štyroch voľných pracovných miestach.…

Zobraziť celý článok