28. 5. 2007
Maturujú už aj na Ul. 1. mája

Do maturitného týždňa v pondelok 28. 5. vkročilo už  aj Gymnázium na Ul. 1. mája v Malackách. Počas štyroch dní zloží skúšku dospelosti 106 študentov. Odpovedať budú povinne zo slovenčiny a z cudzieho jazyka. V štátnom gymnáziu si väčšina zvolila angličtinu (74). Z nemčiny si posledný raz po starom preverí vedomosti 41 študentov. Od budúceho šk. roka sa totiž škola so súhlasom Ministerstva školstva SR zaradí do programu DSD (Deutsches Sprachdiplom).

Program je garantovaný nemeckým ministerstvom školstva a nemeckým veľvyslancom na Slovensku. Umožní záujemcom učiť sa jazyk podľa nemeckých osnov a pod vedením nemeckého lektora. V decembri štvrtého ročníka absolventi môžu získať diplom na úrovni nemeckej štátnice. Jeho získanie otvára cestu na pracovný trh v Nemecku a nahrádza maturitu z nemeckého jazyka.

Spomedzi tohtoročných maturantov Gymnázia na Ul. 1. mája si jedna zvolila maturitu zo španielčiny. Pretože sa tu však neučí, absolvuje ju na jednej z bratislavských škôl. A ktoré voliteľné predmety si mládež vyberala najčastejšie? Prevládala matematika (37), nasledovali biológia (36), geografia (33), dejepis (28), náuka o spoločnosti (25), informatika (14) či chémia(14).

Jedenásť mladých ľudí po úspešnom zložení maturitnej skúšky z ekonómie získa uznávaný  certifikát z Londýna o absolvovaní 3-ročného medzinárodne certifikovaného kurzu ekonómie. Zostáva nám len držať palce a zaželať študentom veľa síl, výdrže a samozrejme aj trošku šťastia!

Ďalšie
Oznamy
Voľby
29. 5. 2024
Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky -Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Volič, ktorý sa v deň konania volieb nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä…

Zobraziť celý článok
Šport
Spoločnosť
Školstvo
28. 5. 2024
Športové hry malackej mládeže 2024 - propozície

Vpiatok 31. mája sa vmalackých školách uskutoční tradičné podujatie Športové hry malackej mládeže.…

Zobraziť celý článok