25. 5. 2009
Maturity začali aj na štátnom gymnáziu

Týždeň po začiatku maturít na Gymnáziu sv. Františka Assiského začali so skúškou dospelosti aj na štátnom gymnáziu. Maturitnú skúšku tento rok skladá 91 študentov, z nich len jeden si k povinným 4 predmetom pridal piaty nepovinný. „Študenti povinne maturujú zo slovenčiny a z cudzieho jazyka. Väčší záujem je o angličtinu, z ktorej maturuje až 73 študentov,“ oboznámila nás so štatistikou zástupkyňa riaditeľky a koordinátorka maturít Viera Mojžišová.

„Študenti najväčší záujem prejavili o predmet Náuka o spoločnosti, ale nebránia sa ani prírodným vedám ako matematika, biológia či geológia,“ pokračuje V. Mojžišová. Jedenásť maturantov využilo možnosť skúšky z odborného predmetu – z ekonomiky. Tohtoročné skúšky sú v mnohom iné. Oproti minulým rokom sa už nematuruje v úrovniach náročnosti, tie zostali len pri skúške z cudzích jazykov. Škola nezverejnila maturitné zadania, čo zvýšilo náročnosť na prípravu.

Okrem maturitného vysvedčenia dostanú úspešní študenti aj dodatok k vysvedčeniu, v ktorom nájdu podrobnosti o predmetoch, ktoré počas štúdia navštevovali a tiež o počte hodín, ktoré v škole na jednotlivých predmetoch strávili. „Výpovedná hodnota dodatku je neodškriepiteľná a má určite svoje výhody,“ myslí si V. Mojžišová. O tom, koľko študentov tento rok zmaturuje, rozhoduje okrem vedomostí maturantov aj 13 odborných komisií, ktorých predsedovia sú z viacerých škôl z Bratislavy, z Pezinka, ale aj z malackého cirkevného gymnázia.

Text, foto: S. Šípová

Ďalšie
Mestská polícia
Práca
Oznamy
3. 2. 2023
Mestská polícia Malacky prijme príslušníka

Mesto Malacky vyhlasuje prijímacie konanie na obsadenie miesta – príslušník Mestskej polície…

Zobraziť celý článok
Voľný čas
Spoločnosť
2. 2. 2023
Karnevalová paráda v Cvečku

Novučičké priestory Komunitného centra pri Cvč privítali v piatok 27. januára všetky…

Zobraziť celý článok